20. ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI KSIĘDZA JANA CZUBY - UROCZYSTOŚCI W BOBOWEJ I W BRAZZAVILLE

W dniu 27 października miało miejsce XVIII Diecezjalne Spotkanie Misyjne Róż Żywego Różańca, które z okazji 20-tej rocznicy męczeńskiej śmierci  ks. Jana Czuby, odbyło się w parafii Bobowa, gdzie kiedyś nasz misjonarz-męczennik był wikariuszem. Eucharystii przewodniczył bp Leszek Leszkiewicz, uczeń ks. Jana z okresu lat licealnych. Uczestnicy, którzy w liczbie ponad 1300 przybyli z 66 parafii diecezji, mogli wysłuchać treści, które przed dwudziestu laty wypełniły symboliczny pogrzeb w Tarnowie i Słotowej w dniu 11 i 12 listopada 1998 r. Ten montaż został przygotowany przez Barbarę Kowalską, byłą nauczycielkę. W ramach spotkania został też przedstawiony, przez dziecięcą grupę teatralną, spektakl o męczeństwie misjonarza z Loulombo. Podczas uroczystej modlitwy różańcowej, którą przygotowała i prowadziła Małgorzata Molendowicz – uczennica ks. Jana, uczestnicy modlili się na różańcu za misjonarzy i misjonarki na wszystkich kontynentach świata, ze szczególną pamięcią o tarnowskich misjonarzach i o chrześcijanach prześladowanych. Prosili też o beatyfikację ks. Jana.

Nie tylko jednak w Bobowej miało miejsce wspomnienie męczeńskiej śmierci naszego tarnowskiego misjonarza, ks. Jana Czuby.

Kościół w Republice Konga też pamiętał. W sobotnie popołudnie, w stolicy kraju, w Brazzaville, w parafii pw. Jezusa Zmartwychwstałego i Bożego Miłosierdzia, w której proboszczem jest nasz tarnowski misjonarz ks. Bogdan Piotrowski, odbyła się uroczysta msza święta w 20-tą rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jana.

Mszy świętej przewodniczył biskup diecezji Kinkala Luis Portella. Na terenie tej diecezji leży Loulombo, gdzie spoczywa śp. ksiądz Jan. We mszy świętej uczestniczyło wielu kapłanów, w tym min. sekretarz nuncjatury apostolskiej. Były też obecne wszystkie siostry zakonne pochodzenia polskiego ze zgromadzenia Sióstr św. Józefa (nasze tarnowskie józefitki) oraz ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, które już od wielu lat posługują w stolicy Republiki Konga. Była też obecna siostra Jana Przetak, przełożona generalna sióstr józefitek, odbywająca wizytację kanoniczną domów zakonnych.

Biskup Luis w swojej homilii porównał życie i posługę kapłańską ks. Jana do ewangelicznego ziarna, które aby wydać plon, musi obumrzeć. Wskazał przy tym, że posługa ta i Jego męczeńska śmierć, na trwałe zapisały się w historii Kościoła kongijskiego.

Msza św. która miała miejsce, nie pozostanie jedynym uczczeniem 20-tej rocznicy męczeńskiej śmierci naszego tarnowskiego misjonarza. W grudniu tego roku, podczas wizyty w naszym kraju ks. bpa Leszka Leszkiewicza, planujemy nawiedzić grób ks. Jana, co wcześniej, z powodów trwającego od kilku lat konfliktu, było niemożliwe.