Ks. STANISŁAW WOJDAK OTRZYMAŁ MEDAL „Benemerenti in Opere Evangelizationis”

W dniu 25 października ks. Stanisław Wojdak otrzymał medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, przyznawany osobom i instytucjom zasłużonym dla misji. Medal został przyznany w kategorii „pomoc modlitewna i duchowa” i wręczony w Warszawie.

Ks. Stanisław Wojdak w latach 1997-2005 pełnił posługę misyjną w Republice Środkowoafrykańskiej w parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Bimbo, która składa się z czterech sektorów duszpasterskich. Jednym z nich jest sektor rzeczny. Obecnie jest zastępcą dyrektora Wydziału Misyjnego Kurii w Tarnowie, opiekunem ogniska misyjnego w Wyższym Seminarium Duchownym oraz ojcem duchownym fideidonistów (księży misjonarzy) tarnowskich.

Laureat medalu przebywając w Afryce stał się pomysłodawcą i wykonawcą projektu domu dla dzieci ulicy w Bimbo, który przyjął nazwę w języku sango: Amolenge ti lege. Ten dom, który funkcjonuje do dzisiaj i w zamiarze ma funkcjonować tak długo, jak tylko to będzie możliwe finansowo, to całkowity dar diecezji tarnowskiej. Przedsięwzięcie to jest owocem akcji kolędników misyjnych diecezji tarnowskiej z 2001 roku. W rzeczonym domu uczniowie otrzymują posiłek przed nauką w szkole lub po niej, tutaj mogą odrobić lekcje, tutaj też otrzymują korepetycje z języka francuskiego i matematyki. Niektórym dzieciom korzystającym z tego domu parafia opłaca szkołę.

            Jest to praktycznie świetlica czynna od poniedziałku do piątku. Korzystają z niej dzieci, które z różnych powodów nie zaznają rodzinnego domu, nie mają gdzie zjeść i uczyć się. Grupa 50 dzieci (od 7 do 16 lat) tworzona jest w większości przez sieroty i półsieroty.

Drugim dziełem ks. Stanisława Wojdaka jest wybudowanie trzech szkół w wioskach trudno dostępnych, położonych nad rzeką Oubangui. To dzieło sfinansowane kolędników misyjnych i kleryków tarnowskiego seminarium. Chodzi o szkoły, które powstały z jego inspiracji, z których dwie wybudował właśnie on w wioskach Mondouli i Modale, a na trzecią w Sekia Mote zorganizował fundusze, angażując w to przedsięwzięcie kleryków-stażystów, o których poniżej. W tych szkołach uczy się obecnie ponad 520 dzieci z kilku wiosek.

Zupełnie pionierskim przedsięwzięciem są tzw. wakacyjne staże misyjne kleryków tarnowskich. Od 11 lat udają się oni na różne kontynenty docierając do placówek prowadzonych przez tarnowskich misjonarzy. Na przestrzeni tych lat wyjeżdżali do ośmiu krajów świata (Boliwia, Czad, Ekwador, Peru, Kamerun, Kazachstan, Republika Konga, Republika Środkowoafrykańska) podejmując różne prace związane z prowadzeniem działalności misyjnej przez tarnowskich misjonarzy, zarówno duchownych, jak i świeckich. Jest to okazja dla stażystów, by zadbali o swój integralny rozwój. Wyjeżdżają bowiem po długim przygotowaniu, które przybiera wymiar duchowy, ale też spotkania tematyczne czy nauka języka. W kraju misyjnym zaś mogą rozeznać lepiej swoje misjonarskie powołanie i poznać obcą kulturę. W tych stażach wzięło udział 92 kleryków, a wielu z nich już podjęło posługę misyjną jako księża tarnowscy. Niektórzy do tej posługi się przygotowują.

W ten sposób ks. Stanisław Wojdak jest inspiratorem i twórcą nowej kategorii zaangażowania misyjnego tych, dla których kapłaństwo jest darem szczególnie rozumianym jako dar dla Kościoła powszechnego.

Warto zaznaczyć, że ta działalność ks. Stanisława Wojdaka jest jakby następstwem animacji misyjnej, jaką wciąż podejmuje w tarnowskim seminarium, gdzie pełnił funkcję ojca duchownego od kilkunastu lat (w dwóch przedziałach czasowych – przed wyjazdem na misje w 1997 r. i po powrocie z nich do roku 2018). W ramach tej animacji prowadzi regularne spotkania kleryckiego ogniska misyjnego, zaprasza misjonarzy. Na zauważenie zasługuje zorganizowanie przez niego dużej i fachowo urządzonej sali misyjnej w seminarium, która pełni również rolę muzeum misyjnego, odwiedzanego przez grupy, zwłaszcza szkolne.       

Nowym sposobem działania na rzecz misji jest również utworzony przez niego tzw. Legion Misyjny. To grupa duchownych i świeckich (również kandydatów na misjonarzy i wolontariuszy misyjnych) spotykająca się w cyklu miesięcznym w różnych miejscach diecezji, by podjąć modlitwę za misjonarzy i refleksję dotyczącą szeroko pojętej ewangelizacji.