ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY I TYDZIEŃ MISYJNY

Jak każdego roku, w przedostatnia niedziele października, obchodzimy w Kościele Światowy Dzień Misyjny zwany też Niedzielą Misyjną. W tym roku winniśmy go przeżyć w sposób wyjątkowy, bo przeżywamy Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.

 Hasło, które widnieje na plakacie na Światowy Dzień Misyjny i Tydzień Misyjny 2019 roku, brzmi: „Ochrzczeni i posłani”. Wskazuje ono na źródło naszej misji, którą – jak pisze Franciszek – jesteśmy również my sami. Podejmujemy więc misję jako uczniowie Chrystusa, każdy z osobna, ale też wezwani jesteśmy do tego jako wspólnota. Wykorzystajmy animacyjnie czas całego tygodnia. Można go zorganizować w ten sposób, by codzienne nabożeństwo różańcowe z misyjnymi rozważaniami przygotowywały grupy parafialne (róże różańcowe, ruchy katolickie, stowarzyszenia, lektorzy, grupy starszych dzieci). Nie zapomnijmy, że w związku z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, otaczamy szczególną intencją modlitewną dwóch misjonarzy (propozycje przesłane do każdej parafii, patrz www).

2.      „Misyjne Materiały Liturgiczne” (orędzie papieskie, przeżywanie Światowego Tygodnia Misyjnego, homilie, modlitwa powszechna, procesja z darami, czytanki, rozważania różańcowe, dodatek dla dzieci, nieco statystyki misyjnej) na ten czas otrzymuje każda parafia. Oczywiście nie należy czytać zamiast kazania orędzia papieskiego, a jedynie wykorzystać go co do treści czy cytatów.

3.      Światowy Dzień Misyjny woła o przygotowanie i o specjalną katechezę, która zwróci uwagę na rolę Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM) zwłaszcza PDMD. Pracujmy z dziećmi z ich „Światem Misyjnym”, który jest dwumiesięcznikiem. Podobnie dla dorosłych proponujmy „Misje Dzisiaj” (z wkładką diecezji tarnowskiej) – czasopismo, które jest organem prasowym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary (PDRW), w które włączają się nasze róże różańcowe. Przy tej okazji rozprowadzajmy też kalendarze PDM.

4.      Organizowane akcje misyjne winny być zorientowane na pomoc w ramach PDM (fundusz papieski). Priorytet należy zdecydowanie oddać tym właśnie Dziełom Misyjnym, zwłaszcza PDRW, rezygnując ze wspierania w tym czasie misyjnych dzieł partykularnych, prowadzonych przez zakony czy misjonarzy diecezjalnych.

5.      Zwróćmy uwagę, że końcówka Tygodnia Misyjnego (ostatnia niedziela października) związana jest z 21. rocznicą męczeńskiej śmierci ks. Jana Czuby. Wykorzystajmy ten dzień wyznaczający tę rocznicę. Przypomnijmy sylwetkę naszego męczennika. Można zorganizować projekcję filmu o nim. Film jest w posiadaniu każdej parafii. Można go również wypożyczyć lub nabyć w Wydziale Misyjnym.