TARNOWSKI WOLONTARIAT MISYJNY

W dniu 6 września 2017 zawiązała się grupa Tarnowskiego Wolontariatu Misyjnego (TWM), która regularnie prowadzi swoje formacyjne spotkania. Członkowie podejmują też konkretne zadania wolontariackie. Wolontariat tworzą zarówno osoby dorosłe, jak i młodzież. Zapraszamy do udziału w naszej grupie.

Misje w Kościele są szczególnym wyrazem troski nie tylko o te materialne potrzeby, lecz o całego człowieka, jego potrzeby duchowe i materialne. Dlatego misjonarze, a także wolontariusze misyjni poprzez swoje różnorakie posługi niosą ludziom Chrystusa, pochylając się nad wszelkimi ich potrzebami.  Tak jak Chrystus głosił Dobrą Nowinę nie tylko słowami, lecz także równocześnie lecząc chorych, karmiąc głodnych, pocieszając strapionych, tak misjonarze i wolontariusze idą i głoszą Dobrą Nowinę angażując się w misyjną służbę zdrowia, edukację szkolną, pomoc dzieciom głodnym, osieroconym i bezdomnym i wszystkim oczekującym na naszą pomoc.

Od wielu lat z tarnowskiej diecezji wyruszają na misyjną posługę nie tylko misjonarze, lecz także wolontariusze świeccy posługujący swoimi umiejętnościami i talentami zawodowymi na różnych polach misyjnej pracy.

Do czerwca 2020 r. do krajów misyjnych wyjechało 71 osób świeckich posłanych przez Kościół tarnowski.

W roku formacyjnym 2020/2021 przewidziane są spotkania kilkugodzinne w Czchowie i Tarnowie:

- 19 września – Tarnów, WSD

- 17 października – Czchów, Dom Formacji Misyjnej

- 21 listopada – Tarnów, WSD

- 19 grudnia – Czchów, Dom Formacji Misyjnej

- 2 stycznia 2021 – Czchów, Dom Formacji Misyjnej

- 20 lutego 2021 – Tarnów, WSD

- 20 marca – Czchów, Dom Formacji Misyjnej

- 17 kwietnia2021 – Tarnów, WSD

- 15 maja 2021 – Czchów, Dom Formacji Misyjnej

- 19 czerwca 2021 – Tarnów, WSD

Chętnych zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Misyjnym