ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY I TYDZIEŃ MISYJNY

Hasło, które widnieje na plakacie na Światowy Dzień Misyjny i Tydzień Misyjny 2015 roku, brzmi: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelie”. Wskazuje ono, że działalność misyjna zaczyna się od osobistego nawrócenia. Ma je podejmować każdy uczeń Chrystusa osobno, ale też wezwane są do tego wspólnoty. Potrzebny jest nam entuzjazm misyjny, który będzie mocno umotywowany wiarą. Dopiero spojrzenie na misje przez wiarę, a nie przez działalność charytatywną, otworzy nas zwłaszcza na tych, którzy nie urządzili jeszcze swego życia po chrześcijańsku. Wykorzystajmy animacyjnie czas całego Tygodnia. Można go zorganizować w ten sposób, by codzienne nabożeństwo różańcowe z misyjnymi rozważaniami przygotowywały grupy parafialne (róże różańcowe, ruchy katolickie, stowarzyszenia, lektorzy, grupy starszych dzieci).

„Misyjne Materiały Liturgiczne” (Orędzie papieskie, przygotowanie do Światowego Dnia Misyjnego w formie nowenny, homilie, modlitwa powszechna, procesja z darami, czytanki, rozważania różańcowe, dodatek dla dzieci, nieco statystyki misyjnej) na ten Tydzień otrzymuje każda parafia. Oczywiście nie należy czytać zamiast kazania Orędzia papieskiego, a jedynie wykorzystać go co do treści czy cytatów.

Światowy Dzień Misyjny woła o przygotowanie i o specjalną katechezę, która zwróci uwagę na rolę Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM) zwłaszcza PDMD. Promujmy „Świat Misyjny” dla dzieci, a dla dorosłych i młodych „Misje Dzisiaj” – czasopismo ze specjalnym dodatkiem „Młodzi misjom” i wkładką diecezji tarnowskiej, które to dwumiesięczniki związane są z działalnością Dzieł. Przy tej okazji rozprowadzajmy też kalendarze PDM.

Organizowane akcje misyjne winny być zorientowane na pomoc w ramach PDM (fundusz papieski). Priorytet należy zdecydowanie oddać tym właśnie Dziełom Misyjnym, zwłaszcza PDRW, rezygnując ze wspierania w tym czasie misyjnych dzieł partykularnych, prowadzonych przez zakony czy misjonarzy diecezjalnych.