Diecezjalny Newsletter Misyjny

DNM "Na cały świat" 2/2015 

DNM "Na cały świat" 1/2015 

Papież Franciszek mobilizuje nas do podjęcia misyjnego zapału. W tym duchu Dzieło Misyjne Diecezji Tarnowskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Młodzi Misjom - twórcą tego kwartalnika - przekazuje Wam pierwszy elektroniczny numer Diecezjalnego Newslettera Misyjnego „Na cały świat”.  Co kwartał dotrze on do Waszych parafii, lub - dla chętnych - na Wasze prywatne skrzynki mailowe, aby w trzech rubrykach: Za nami, Przed nami i Wieści z misji, poinformować o bogactwie misyjnych działań podejmowanych w waszych parafiach, jak również na różnych kontynentach, gdzie pracują  nasi tarnowscy misjonarze. Znajdziecie go również na naszej stronie internetowej. Pragniemy, aby DNM stał się gotową propozycją na nasze parafialne i  szkolne gazetki misyjne, a także aby stanowił forum do dzielenia się misyjnymi inicjatywami podejmowanymi  w naszych misyjnych środowiskach. Po otrzymaniu, prześlij go dalej! Owocnej lektury.