Dom Formacyjny

Dom Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie

  Wielką rolę we wzroście świadomości misyjnej w  Kościele tarnowskim odgrywa  diecezjalny Dom Formacji Misyjnej w Czchowie. Został on poświęcony w dniu 3 maja 1998 roku, a w dniu 29 czerwca 2000 otrzymał imię ks. Jana Czuby - fideidonisty tarnowskiego zamordowanego w Rep. Konga w dniu 27 października 1998 roku. W dniu 20 czerwca 2005 roku został poświęcony drugi pawilon Domu. W ten sposób ośrodek wzbogacił się o kaplicę i salę wykładową, jak również pokoje, w których urlop mogą spędzać misjonarze.

W Domu organizowane są w zimie i w lecie tygodniowe Szkoły Animacji Misyjnej oraz na przestrzeni całego roku spotkania (dni formacyjne) zwłaszcza dla róż różańcowych, a także dla różnego rodzaju grup i stowarzyszeń. W okresie letnim 12-dniowe Misyjne Wakacje z Bogiem (z językiem angielskim) spędzają tu młodzież i dzieci. Podobne, choć krótsze turnusy organizowane są w zimie.

Dom dysponuje zasadniczo 49 miejscami. Służy również celom rekolekcyjnym oraz koleżeńskim spotkaniom kapłanów. Zapraszamy osoby nie tylko z diecezji tarnowskiej.

Każdego roku Dom przyjmuje ponad 1200 osób: dorosłych, młodzieży i dzieci. Od początku istnienia Domu do marca 2019 roku przewinęło się przezeń ponad 28 tys. osób.

W Domu Formacji Misyjnej w Czchowie odbywają się spotkania formacyjne dla księży, sióstr, kleryków, a przede wszystkim świeckich, na które serdecznie zapraszamy.