Głoście Ewangelię

NAJNOWSZY NUMER 2 / 2020

 

GŁOŚCIE EWANGELIĘ  

BIULETYN MISYJNY DIECEZJI TARNOWSKIEJ
Kwartalnik wydawany od 1983 roku

Rok XXXVI, nr 4 październik - grudzień, Tarnów 2019

Redakcja: ks. Krzysztof Czermak; Korekta: Ewa Kukułka; 

Współpraca: ks. Stanisław Wojdak, Lidia Rutkowska

Opracowanie okładki: ks. Tadeusz Bukowski

Biuletyn wydawany jest przez :
Dzieło Misyjne Diecezji Tarnowskiej
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów
tel. 14-631-73-70

ARCHIWUM

2016   2017  

2018

  2019   2020
Styczeń-marzec
Kwiecień - czerwiec
Lipiec - wrzesień
  Październik-grudzień
  Styczeń-marzec
Kwiecień - czerwiec
Lipiec - wrzesień
  Październik - grudzień 
  Styczeń-marzec
Kwiecień - czerwiec
Lipiec - wrzesień
  Październik - grudzień
 

Styczeń - marzec
Kwiecień - czerwiec

Lipiec - wrzesień

Październik - grudzień

 

 

Styczeń - marzec

Kwiecień - czerwiec

                 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

  Styczeń-marzec
Kwiecień - czerwiec
Lipiec - wrzesień
  Październik-grudzień 

Styczeń-marzec
Kwiecień - czerwiec
Lipiec - wrzesień
  Październik-grudzień  

Kwiecień - czerwiec
Lipiec - wrzesień
  Październik-grudzień 

Styczeń-marzec
Kwiecień - czerwiec 
Lipiec - wrzesień 
  
Październik-grudzień  

Styczeń-marzec
Kwiecień - czerwiec 
Lipiec - wrzesień 
  Październik-grudzień  

                 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

Styczeń-marzec
Kwiecień - czerwiec
Lipiec - wrzesień
  Październik-grudzień

Styczeń-marzec
Kwiecień - czerwiec
Lipiec - wrzesień
Październik-Grudzień

Styczeń-marzec
Kwiecień - czerwiec
Lipiec - wrzesień
Październik-Grudzień

Styczeń-marzec
Kwiecień - czerwiec
Lipiec - wrzesień
Październik-grudzień

Styczeń-marzec
Kwiecień - czerwiec
Lipiec - wrzesień
Październik-Grudzień

                 

2005

  2004   2003   2002  

2001

Styczeń-marzec
Kwiecień - czerwiec
Lipiec - wrzesień
Październik-Grudzień

Styczeń-marzec
Kwiecień - czerwiec
Lipiec - wrzesień
Październik-Grudzień
Styczeń-marzec
Kwiecień - czerwiec
Lipiec - wrzesień 
Październik-Grudzień
Styczeń-marzec
Kwiecień - czerwiec 
Lipiec - wrzesień 
Październik-grudzień

Styczeń-marzec
Kwiecień - czerwiec
Lipiec - wrzesień
Październik-grudzień

                 

2000

  1999  

1998

       
Styczeń-marzec
Kwiecień - czerwiec
Lipiec - wrzesień
Październik-grudzień

Styczeń - marzec
Kwiecień - czerwiec
Lipiec - wrzesień
Październik-grudzień

Styczeń - marzec
Kwiecień - czerwiec 
Lipiec - wrzesień 
Październik - grudzień