Kontakt i konto

Dyrektor Wydziału - ks. dr Krzysztof Czermak

Sekretarka - p. mgr lic. Dorota Dzieńska 

Animacja i formacja - ks. mgr Stanisław Wojdak

Kasa i projekty misyjne - p. Anna Kiełbasa 

Konto Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej:
Bank PKO SA Tarnów
94 1240 1910 1111 0000 0897 8378

 

e-mail sekretariatmisje@diecezja.tarnow.pl
WWWhttp://www.misje.diecezja.tarnow.pl

e-mail projekty: proj.mis@diecezja.tarnow.pl

 

Adres korespondencyjny:

Kuria Diecezjalna - Wydział Misyjny

ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów

tel. sekretariat: 14/63-17-370

tel. projekty: 14/63-17-346