Ofiarność dla misji

DIECEZJA TARNOWSKA NA MISJE W 2018 R.

Diecezja tarnowska każdego roku przekazuje środki pieniężne na działalność misyjną trzech podmiotów: Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej (DMDT), Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM). W roku 2018 suma przekazanych środków wyniosła: 6.630.217,18 zł.

I. Fundusz Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej w roku 2018 wyniósł:

Taca z Objawienia Pańskiego 2018

618 908,53 zł

Nabożeństwa misyjne

897 804,02 zł

Ofiary bezpośrednie z parafii

749 372,92 zł

Grupy DMDT  (w 135 parafiach) – Róże Różańcowe

189 324,85 zł

Ofiary księży z parafii,  Seminarium,  Kurii i Domu św. Józefa

145 500,00 zł

Kolędnicy misyjni 2018 (428 parafii) – suma pomniejszona o projekt papieski

1 953 607,81 zł

Fundusz misyjny biskupa tarnowskiego

390 507,19 zł

II Niedz. Wlk. Postu – DMDT - Dzieło Ad Gentes (zbiórka do puszek)

143 658,27 zł

Różni dobroczyńcy DMDT

74 190,26 zł

Dzieło Misyjne „Amolenge ti Afrika” im. siostry Kingi Kozdrój (ATA)

104 709,26 zł

Akcje w parafiach

6 115,00 zł

Makulatura na studnie w Afryce

109 330,00 zł

 

Z powyższego funduszu misjonarze otrzymali w roku 2018:

Subsydia personalne misjonarzy, bilety

1 087 607,00 zł

Samochody -7 (Boliwia i Rep. Środkowoafrykańska)

747 602,54 zł

Realizacja projektów kolędniczych

1 953 607,81 zł

Realizacje innych projektów z funduszu DMDT (Ad Gentes, charytatywne, ATA)

266 220,53 zł

Ofiary otrzymane przez misjonarzy przy okazji ich wizyt w parafiach

749 372,98 zł

Ofiary przekazane na budowę kościoła Miłosierdzia Bożego w Ndżamenie  (Czad)

142 177,74 zł

Ofiary przekazane na budowę innych kościołów w Afryce

248 329,45 zł

Makulatura na studnie w Afryce (Czad, Kamerun, RCA, Tanzania)

109 330,00 zł

 

II. Do Komisji Episkopatu Polski ds. Misji przekazano: 408 636,08 zł. W tym na MIVA Polska (środki transportu dla misjonarzy) 208 636,08 zł

III. Ofiary zebrane i przesłane w roku 2018 do warszawskiej centrali Papieskich Dzieł Misyjnych wyniosły 962 601,66 zł. Średnia diecezjalna ofiar zarejestrowanych w Wydziale Misyjnym Kurii Diecezjalnej w roku 2018, w ramach misyjnego funduszu: papieskiego, krajowego i diecezjalnego, przypadająca na 1 katolika wynosi 5,81 zł. i jest wyższa o kilkadziesiąt groszy niż w roku poprzednim.   

 

DIECEZJA TARNOWSKA NA MISJE W 2017 R.

Diecezja tarnowska każdego roku przekazuje środki pieniężne na działalność misyjną trzech podmiotów: Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej (DMDT), Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM). W roku 2017 suma przekazanych środków wyniosła: 5.807.156,59 zł.

  1. Na fundusz Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej wpłynęło w roku 2017:

Taca z Objawienia Pańskiego 2017

659.305,00 zł

Nabożeństwa misyjne

833.749,32 zł

Ofiary bezpośrednie z parafii

531.133,32 zł

Grupy DMDT  (w 141 parafiach) – Róże Różańcowe

175.031,06 zł

Ofiary księży z parafii,  Seminarium,  Kurii i Domu św. Józefa

120.480,00 zł

Kolędnicy misyjni 2017 (w 423 parafiach) – suma pomniejszona o projekt papieski

1.848.436,75 zł

Fundusz misyjny biskupa tarnowskiego

364.411,75 zł

II Niedz. Wlk. Postu – DMDT - Dzieło Ad Gentes (zbiórka do puszek)

142.498,94 zł

Różni dobroczyńcy DMDT

48.110,00 zł

Dzieło Misyjne „Amolenge ti Afrika” im. siostry Kingi Kozdrój (ATA)

113.946,03 zł

Akcje w parafiach

28.285, 00 zł

Z powyższego funduszu misjonarze otrzymali w roku 2017:

Subsydia personalne misjonarzy, samochody (3), 1 motocykl, bilety

1.502.935,90 zł

Realizacja projektów kolędniczych

1.848.436,75 

Realizacje innych projektów z funduszu DMDT (Ad Gentes, charytatywnych, ATA)

396.371, 97 zł

Ofiary otrzymane przez misjonarzy przy okazji ich wizyt w parafiach

531.133, 32 zł

Ofiary przekazane na budowę kościoła Miłosierdzia Bożego w N’Djamenie  (Czad)

364.411, 75 zł

II. Do Komisji Episkopatu Polski ds. Misji przekazano: 333.587,52 zł. W tym na MIVA Polska (środki transportu dla misjonarzy) 143.587,52 zł

III. Ofiary zebrane i przesłane w roku 2017 do warszawskiej centrali Papieskich Dzieł Misyjnych wyniosły 826.879,39 zł. Średnia diecezjalna ofiar zarejestrowanych w Wydziale Misyjnym Kurii Diecezjalnej w roku 2017, w ramach misyjnego funduszu: papieskiego, krajowego i diecezjalnego, przypadająca na 1 katolika wynosi 5,23 zł. i jest wyższa o kilkadziesiąt groszy niż w roku poprzednim.DIECEZJA TARNOWSKA NA MISJE W 2016 R.

Diecezja tarnowska każdego roku przekazuje środki pieniężne na działalność misyjną trzech podmiotów: Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej (DMDT), Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM). W roku 2016 suma przekazanych środków wyniosła: 5.086.478,77 zł.

  1. Na fundusz Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej wpłynęło w roku 2016:

Taca z Objawienia Pańskiego 2016

582.582, 52 zł

Nabożeństwa misyjne

813.505, 36 zł

Ofiary bezpośrednie z parafii

387.160, 27 zł

Grupy DMDT  (w 154 parafiach) – Róże Różańcowe

170.196, 60 zł

Ofiary księży z parafii,  Seminarium,  Kurii i Domu św. Józefa

129.780, 00 zł

Kolędnicy misyjni 2016 (419 parafii) – suma pomniejszona o projekt papieski

1.620.457, 70 zł

Fundusz misyjny biskupa tarnowskiego

343.858,00 zł

II Niedz. Wlk. Postu – DMDT - Dzieło Ad Gentes (zbiórka do puszek)

127.819, 45 zł

Różni dobroczyńcy DMDT

143.981, 62 zł

Dzieło Misyjne „Amolenge ti Afrika” im. siostry Kingi Kozdrój (ATA)

36.150, 19 zł

Akcje w parafiach

28.285, 00 zł

Z powyższego funduszu misjonarze otrzymali w roku 2016:

Subsydia personalne misjonarzy, samochody (5), bilety

1.179.906, 00 zł

Realizacja projektów kolędniczych

1.620.457, 70 zł

Realizacje innych projektów z funduszu DMDT (Ad Gentes, charytatywnych, ATA)

358.267, 51 zł

Ofiary otrzymane przez misjonarzy przy okazji ich wizyt w parafiach

387.160, 27 zł

Ofiary przekazane na budowę kościoła Miłosierdzia Bożego w N’Djamenie  (Czad)

343.858, 00 zł

II. Do Komisji Episkopatu Polski ds. Misji przekazano: 287.783, 50 zł. W tym na MIVA Polska (środki transportu dla misjonarzy) 104.783, 50 zł

III. Ofiary zebrane i przesłane w roku 2016 do warszawskiej centrali Papieskich Dzieł Misyjnych wyniosły 909.045, 79 zł. Średnia diecezjalna ofiar zarejestrowanych w Wydziale Misyjnym Kurii Diecezjalnej w roku 2016, w ramach misyjnego funduszu: papieskiego, krajowego i diecezjalnego, przypadająca na 1 katolika wynosi 5,03 zł. i jest wyższa o kilkadziesiąt groszy niż w roku poprzednim. 

 

 

Ofiarność dla misji - 2015

OFIARNOŚĆ DIECEZJAN WYRAŻA SIĘ WE WSPÓŁPRACY MISYJNEJ W RAMACH:
PAPIESKICH DZIEŁ MISYJNYCH (PDM)
I DZIEŁA MISYJNEGO DIECEZJI TARNOWSKIEJ (DMDT)

DZIEŁO MISYJNE DIECEZJI TARNOWSKIEJ (DMDT)

Na fundusz Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej złożono ofiary z parafii lub przez indywidualnych ofiarodawców. W roku 2015 wyniosły one 3.820.107,88 zł.

Źródło dochodu na rzecz tego funduszu to: taca z Objawienia Pańskiego, taca z nabożeństw misyjnych, ofiary osobiste księży (wymóg Synodu), ofiary zebrane przez kolędniców misyjnych 2015 (419 parafii), fundusz misyjny biskupa tarnowskiego, zbiórka do puszek (II Niedz. Wlk. Postu), Grupy DMDT  (w 154 parafiach) – Róże Różańcowe,  ofiary składane na Dzieło Misyjne im. siostry Kingi Kozdrój, ofiary pochodzące z akcji parafialnych i od indywidualnych ofiarodawców.

Ofiary zebrane przez kolędniców misyjnych 2015 -  1.609.526.70 zł.

Rozchody – Dzieło Misyjne Diecezji Tarnowskiej

(do dyspozycji misjonarzy diecezjalnych i innych)

1.164.102,70 zł - (subsydia personalne, samochody (4) i motor, bilety)

218.628, 00 zł - na realizacje innych projektów, również charytatywnych

257.508, 00 zł otrzymali misjonarze jako ofiary składane przy okazji ich wizyt w parafiach

1.548.526, 70 zł – przeznaczone na realizacje projektów kolędniczych

268.270,75 zł – na budowę kościoła Miłosierdzia Bożego w N’Djamenie  (Czad)

II. Do Komisji Episkopatu Polski ds. Misji przekazano: 260.907, 00 zł. W tym na MIVA Polska (środki transportu dla misjonarzy) 92.907, 00 zł

III. Ofiary zebrane i przesłane w roku 2015 do  warszawskiejZ centrali Papieskich Dzieł Misyjnych wyniosły: 1.018.314, 53 zł.

W sumie ofiary zebrane i przekazane na cele misyjne przez diecezję tarnowską w roku 2015 wyniosły: : 5.106.692, 69 zł.