MISJONARZE DBAJĄ O RODZINĘ

Nawiązując do Roku Rodziny, od 13-16 stycznia rodziny z całej parafii Bagandou w Republice Środkowoafrykańskiej, spotkały się na swym parafialnym kongresie. Uczestnicy przybywali z wszystkich wiosek, których na terenie parafii jest kilkanaście. Z najbardziej oddalonej (130 km), niektórzy przyszli nawet pieszo. Cel spotkania był jasny: znaleźć lepszą drogę troski o swoje rodziny, małżeństwa i dzieci, odpowiedzieć sobie na pytania: jak pokonać trudności w zawarciu sakramentu małżeństwa, jak dbać o zdrowie, edukację dzieci i ich chrześcijańskie wychowanie.

Organizator Kongresu, ks. Piotr Boraca, powiedział: „Codziennie  towarzyszyła nam wspólna Eucharystia i radość dzielenia przy wspólnym posiłku. Czas wypełniony był dzieleniem się świadectwem wiary i życia”. W programie znalazła się krótka konferencja księdza lub siostry, oraz dwa różne świadectwa świeckich. Potem w mniejszych grupach każdy dzielił się swoimi doświadczeniami. Wspólne dzielenie się wszystkich rodzin odpowiedziami na wybrane problemy, miało miejsce w kościele przy niekończących się pytaniach. Na końcu Kongresu ze strony wielu małżeństw wyszła prośba, żeby takie spotkanie organizować co roku, bo wiele małżeństw, i tych sakramentalnych, i tych jeszcze nie, potrzebuje takiej pomocy, czyli: świadectwa i rady, tej kapłańskiej, ale też wzajemnej, jaka może funkcjonować między małżeństwami.