MISYJNE WAKACJE Z BOGIEM

Misyjne Wakacje z Bogiem (MWB) organizowane są w diecezji tarnowskiej od 1997 roku. Taki wypoczynek dla dzieci i młodzieży jest po prostu formacją chrześcijańską prowadzoną w duchu Kościoła misyjnego ze swej natury.

Turnusy organizowane w różnych kategoriach wiekowych mają miejsce w Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie. Każdego roku bierze w nich udział 150-200 dzieci i młodzieży, a do chwili obecnej uczestniczyło w nich 7900 chętnych.

Zapisy i dodatkowe informacje o poszczególnych turnusach pod nr tel.  14 631-73-70 bądź mailowo: misje@diecezja.tarnow.pl  od dnia 4 maja 2022 r.

  • 26 czerwca – 2 lipca – 3-4-5 klasa
  • 17 lipca – 25 lipca – 3 – 4 – 5 klasa
  • 26 lipca – 6 sierpnia – szkoła ponadpodstawowa
  • 07 – 13 sierpnia – 3-4-5 klasa
  • 15 – 23 sierpnia – 6-7-8 klasa