KOLEJNA SESJA SZKOŁY ANIMACJI MISYJNEJ DLA DOROSŁYCH

W dniach od 3 do 6 lipca w Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie odbyła się kolejna edycja Szkoły Animacji Misyjnej, w której wzięło udział 30 uczestników z 16 parafii naszej diecezji oraz dwie siostry zakonne i 6 alumnów naszego Seminarium. Program Szkoły dotyczył historii Papieskich Dzieł Misyjnych i ich założycieli, duchowości misyjnej oraz wdrażaniu idei tych dzieł w pracę duszpasterską i w rok liturgiczny. Uczestnicy mieli okazję spotkać się z ks. Grzegorzem Koziołem, misjonarzem posługującym na Kubie. W trakcie kursu był czas na formację duchową i modlitwę oraz integrację przy ognisku. Uczestnicy SAM-u zostali zaproszeni na drugi stopień formacji, który odbędzie się w przyszłym roku.