PIERWSZA SESJA SZKOŁY ANIMACJI MISYJNEJ DLA MŁODYCH – 2022

W dniach 7-9 października w diecezjalnym Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie odbyła się pierwsza sesja Szkoły Animacji Misyjnej (SAM) dla młodzieży. Wzięło w niej udział 24 młodych diecezjan, którzy dzięki ks. Krzysztofowi Czermakowi, mogli zapoznać się z historią misyjnego dzieła Kościoła oraz ideą misyjnego kolędowania. Opiekun SAM – ks. Stanisław Wojdak wprowadził młodzież w zagadnienie ewangelicznych podstaw misji Kościoła, a dzięki kadrze animatorskiej mieli oni możliwość dowiedzieć się kim jest animator misyjny i jakie ma zadania. Młodzi samowicze z zapałem zaangażowali się w warsztaty przygotowujące ich do pomocy przy organizacji przedsięwzięcia Kolędników Misyjnych oraz do prowadzenia grup w swoich parafiach.