LIST BP. ANTONIEGO REIMANNA Z BOLIWII

Biskup wikariatu apostolskiego Ñuflo de Chávez, Antoni Reimann OFM, pisze kolejny list do naszych diecezjan. Jak zawsze, jest on dla niego okazją do wyrażenia wdzięczności, za pomoc, jaką okazuje diecezja tarnowska jego wikariatowi, gdzie obecnie posługuje sześciu tarnowskich prezbiterów.

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom umiłowanym przez Niego” (Łk 2,14)

Drodzy Siostry i Bracia!

Kiedy po pobycie w Polsce wróciłem 22 października do Santa Cruz z ks. Tomaszem Kuligiem,  nowym misjonarzem z Waszej diecezji, spotkałem w mieście barykady, które utrudniały mi dostanie się do klasztoru Świętego Antoniego. Jeszcze tego samego dnia po południu, z wielkim trudem, mogłem wydostać się z miasta i udać się do wikariatu, gdzie w parafii pw. św. Klary, czekała mnie młodzież do bierzmowania.

W Boliwii, przez ponad miesiąc trwały protesty przeciwko rządowi, który po raz kolejny przełożył datę spisu powszechnego. To najdłużej trwające protesty w historii, bo trwały aż 36 dni. Odbywały się one głównie w departamencie Santa Cruz, ale nie tylko, bo dotknęły w zasadzie cały kraj.  Ustawa o spisie powszechnym ma ogromne znaczenie dla życia społecznego i politycznego kraju. Jest ważna w kontekście przejrzystości wyborów prezydenckich i rządowych. Ma też  ogromne znaczenie przy dystrybucji środków finansowych przeznaczonych na rozwój poszczególnych regionów. Przy protestach nie obyło się bez strać, przemocy, rannych, a nawet zabitych…

Dla głębszego zobrazowania tych wydarzeń, ograniczę się do ostatnich dni strajku.

24 listopada bp René Leigue Cesarí, arcybiskup Santa Cruz, powiedział na konferencji prasowej: „Jesteśmy solidarni z głosem ludzi, proszącym aby rozwiązać w końcu problem i  aby miasto jak i cały departament Santa Cruz mogło powrócić do normalnego funkcjonowania, wznowić wszelką działalność, pracę i zwyczajne, codzienne życie”. Przypomniał również, że w tych dniach przygotowujemy się do obchodów święta Matki Bożej Niepokalanej, zachęcając do modlitwy, abyśmy szukali tego, co nas łączy i mogliśmy żyć jak bracia i siostry w pokoju.

W sobotę 26 listopada Izba Deputowanych przyjęła projekt ustawy o spisie ludności. W południe przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w Santa Cruz ogłosił zakończenie strajku. W pierwszą niedzielę Adwentu, 27 listopada po południu, figura Matki z Cotoca przybyła do katedry w Santa Cruz, aby rozpocząć wielką nowennę przed jej świętem.

Biskup Stanisław Dowlaszewicz, biskup pomocniczy Santa Cruz, po odczytaniu Ewangelii według św. Łukasza (1, 39-45) dodał: „W ten sam sposób, w jaki Maryja przybyła do Elżbiety przybywa dzisiaj do nas, do Santa Cruz, aby powiedzieć nam: rozchmurzcie się, przyjdźcie do mnie, powiedźcie mi o swoich nadziejach, swoim bólu, ale także o swoich błędach, jestem tutaj, aby was wysłuchać i służyć wam, tak jak to robiłam w domu Elżbiety”.

We wtorek 29 listopada  Izba senatorska otworzyła przed południem swoje posiedzenie. Senatorka Claudia Eguez poprosiła obecnych, żeby wstali i pomodlili się, aby poprosić Boga o mądrość w dyskusji nad ustawą o spisie powszechnym. Po południu Senat zatwierdza ustawę.

Co nam mówią te wydarzenia w świetle wiary?

Po pierwsze: Pan nie jest daleko od swego ludu. Jest w nim obecny, spragniony prawdy, sprawiedliwości społecznej, wolności i pokoju. Zatwierdzenie ustawy jest także oznaką życia w sferze politycznej i społecznej, pośród napięć „za” i „przeciw” ustawie.

Po drugie: Naszą misją jest pozwolić się odnaleźć Panu, który już jest obecny wśród nas, pomagając nam zburzyć to, co nas blokuje w relacji z Nim, miedzy nami, i co nie pozwala nam żyć w harmonii z otaczającą nas przyroda. Apostoł Paweł, w pierwszą niedzielę Adwentu, powiedział nam „dość biesiad i pijaństwa, dość żądzy i rozpusty, koniec zazdrości i bójek” (Rz 13,11-14). A w Liście do Tymoteusza podkreśla to jeszcze wyraźniej mówiąc że korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy (por. 1 Tm 6, 9-10).

Narzędzia potrzebne do przezwyciężenia naszych blokad

Prorok Micheasz w VIII wieku przed Chr. mówi: „Człowieku, wyjaśniłem ci już, co jest słuszne, czego Pan chce od ciebie: abyś bronił prawa, kochał wierność i pokornie podążał za swoim Bogiem” (6,8).

Życie naszego Pana Jezusa Chrystusa, od postawienia pierwszych kroków, aż do zawiśnięcia na krzyżu, to życie ubogie, ale tez przeżywane w pełni, bo  jest ono wolne od wszelkiego zniewolenia, pokorne i naznaczone miłosierdziem.

Święta Klara (+1253) w liście do Agnieszki Praskiej porównuje Chrystusa do zwierciadła i zaprasza ją, by codziennie przeglądała się w tym zwierciadle: „Rozważaj w nim ubóstwo Tego, który jest złożony w żłobie i owinięty w pieluszki (por. Łk 2,12). O przedziwna pokoro, o ubóstwo zdumiewające! Król aniołów, Pan nieba i ziemi leży w żłobie. A pośrodku lustra medytuj pokorę, niezliczone prace i trudy, które znosił dla odkupienia rodzaju ludzkiego. I na końcu tego samego zwierciadła kontempluj niewysłowioną miłość, za którą chciał cierpieć na drzewie krzyża i umrzeć śmiercią, najbardziej haniebną ze wszystkich” (CtaCI 4, 19-23).

Do tej kontemplacji zachęcam też Was i dzisiaj. Bowiem kiedy w naszym życiu zanika naśladowania Chrystusa ubogiego, pojawia się chciwość; kiedy brakuje pokory – pojawia się pycha; a kiedy nie ma miłości, rodzi się arogancja i brak poszanowania drugiej osoby (por. 1 P 5,1-4).

Drodzy Siostry i Bracia!

Korzystając też z okazji, jak co roku pragnę podziękować Waszej Diecezji, przede wszystkim Ks. Biskupowi Andrzejowi, oraz Ks. Krzysztofowi i Ks. Stanisławowi wraz z całym wydziałem misyjnym za towarzyszenie duchowe i materialne naszej misji. Dziękuję także za dar kapłanów fideidonum, którzy pełnią służbę w naszym Wikariacie Apostolskim Ñuflo de Chávez.

W tym roku w sposób szczególny dziękuję Panu za dar w postaci ks. Tomasza Kuliga, który w październiku rozpoczął swoją pracę tutaj, w Boliwii. Razem z ks. Radosławem Słowikiem będzie pracował w parafii Świętego Ramona.

Ks. Jan Baran, dotychczasowy wikariusz w tejże parafii został skierowany do Concepción, gdzie będzie pracował razem z ks. Tomaszem Fajtem, proboszczem parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych i odpowiedzialnym za dekanat Chiquitos.

Ks. Tomasz Kaczor z kolei został mianowany proboszczem w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w El Puente, na północy wikariatu, w rejonie Guarayos. Na tym terenie swoją posługę będzie kontynuował również ks. Paweł Żurowski jako proboszcz parafii Świętego Pawła i odpowiedzialnym za ośrodek duszpasterski  pod wezwaniem Świętego Franciszka w parafii Wniebowstąpienia Pana Jezusa.

Oprócz daru kapłanów dziękuję również Dziełu Misyjnemu Diecezji Tarnowskiej za kolejne wsparcie rozbudowy kościoła w Concepción. W tym momencie stoją już mury i kolejnym etapem będzie budowa dachu. Wierzę, że to dzieło będzie służyło przyszłym pokoleniom jako dom spotkania z Żywym Słowem. Moją wdzięczność składam również za zakup dwóch samochodów terenowych dla ks. Jana i ks. Radosława. Wiem również o wsparciu projektu związanego z duszpasterstwem rodzin, który składał w tym roku ks. Radosław – odpowiedzialny za to dzieło w naszym Wikariacie. Praca z rodzinami jest w pewnym sensie fundamentem duszpasterstwa i dlatego tym bardziej dziękuję na wrażliwość również w tej dziedzinie naszej działalności. Pomoc płynąca co roku z Waszej diecezji jest ogromnym wsparciem dla naszego lokalnego Kościoła. I jeszcze raz za każdy gest solidarności z serca składam po prostu staropolskie Bóg zapłać!  

Kończąc, życzę Wam wszystkim Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego, stawiania ciągle na nowo pewnych i autentycznych kroków wolności, pokory i miłosierdzia.

Znoszenia wszelkich blokad tego, co nas zniewala. I odnajdywania w sobie Nowonarodzonego Jezusa, który chociaż narodził się kiedyś prawdziwie w Betlejem, to przez wiarę rodzi się codziennie w naszych sercach. Uczmy się od Niego prawdziwego Pokoju i Dobra.

†Antoni Bonifacy Reimann, OFM

Concepción – Tarnów, Boże Narodzenie 2022