W JODŁOWEJ ODBYŁO SIĘ XXIII SPOTKANIE KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH

W sanktuarium pw. Dzieciątka Jezus w Jodłowej po trzech latach spowodowanych epidemią covid 19 odbyło się XXIII Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych. Wzięło w nim udział ponad 800 kolędników z 37 parafii naszej diecezji oraz około 150 opiekunów (księży, sióstr zakonnych i świeckich).

Spotkanie rozpoczęło się od radosnej animacji w czasie której kolędnicy śpiewem i tańcem chwalili Pana Boga. Animacja ta była prowadzona  przez panie: Gabrielę Pyzię i Aleksandrę Marian. Dzieci miały też możliwość obejrzenia krótkiego filmu o pracy misjonarzy i życiu swoich rówieśników na Kubie. Film ten został przysłany przez ks. Grzegorza Kozioła, który wcześniej był wikariuszem w Jodłowej, a aktualnie posługuje misyjnie w tamtym kraju.

Podobnie jak w poprzednich latach również i teraz dzieci brały udział w dwóch rodzajach konkursów: na wiedzę o 50-letniej pracy naszych misjonarzy w Republice Konga oraz na stroje kolędnicze. W konkursie na wiedzę zostało wylosowanych 10 indywidualnych osób, a konkurs na stroje wygrała grupa kolędnicza z parafii Męcina.

Najważniejszym punktem spotkania była Eucharystia pod przewodnictwem bpa Andrzeja Jeża.

Ordynariusz diecezji przypomniał dzieciom i ich wychowawcom, że: „bardzo ważne dla nas jest to, aby nie tylko zatrzymać się na kolędzie misyjnej, tylko by formacja misyjna dzieci miała miejsce przez cały rok. Stąd też wydaje się koniecznym powoływanie przy parafiach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które mają swój program formacyjny i pozwalają dzieciom także w ciągu roku podejmować działalność misyjną w oparciu o solidną formację duchową.”

Z taką właśnie misją dzieci wraz z opiekunami, pełne entuzjazmu i radości  udały się do swoich środowisk.

Praca misyjna wśród dzieci na Kubie – ks. Grzegorz Kozioł