Dom Formacji Misyjnej w Czchowie pełni wielką rolę w formacji i wzroście świadomości misyjnej w Kościele tarnowskim. Został on poświęcony w dniu 3 maja 1998 r., a w dniu   29 czerwca 2000 r. otrzymał imię ks. Jana Czuby – fideidonisty tarnowskiego zamordowanego w Rep. Konga w dniu 27 października 1998 r.

W Domu prowadzone są Szkoły Animacji Misyjnej oraz spotkania formacyjne dla różnych grup, zwłaszcza dla róż różańcowych. W okresie letnim dla dzieci i młodzieży organizowane są Misyjne Wakacje z Bogiem. Podobnie, w zimie na swoją formację przybywają kolędnicy misyjni. Swoje spotkania odbywa też Tarnowski Wolontariat Misyjny.

Dom dysponuje zasadniczo 37 miejscami noclegowymi. Jest w nim kaplica i sala wykładowa. Co roku spotykają się tutaj tarnowscy misjonarze, dla których dom jest otwarty również na czas ich urlopu. Ośrodek służy także tzw. rekolekcjom zamkniętym odbywanym w ciszy.

Każdego roku dom przyjmuje około 1000 osób: dorosłych, młodzieży i dzieci. Od początku istnienia domu  do 2020 r. włącznie przewinęło się przezeń 30 tys. osób.