Ze świętym Józefem na Kubę

W Roku św. Józefa i Roku św. Rodziny Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin pomyślał o misyjnej inicjatywie, by wychodzić do świata z Ewangelią.

Pięknym symbolem tego przedsięwzięcia stał się obraz św. Józefa. Przekazany on został ks. Dariuszowi Pawłowskiemu, od trzech lat posługującemu na Kubie. Ten obraz i kwota pieniężna zostały mu przekazane na Diecezjalnym Święcie Rodziny w Stary Sączu, podczas uroczystej Mszy św. celebrowanej przez Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża. Obraz jest kopią obrazu św. Józefa z kaplicy Domu Prowincjalnego Sióstr św. Józefa w Tarnowie i zostanie umieszczony w kościele pw. Zwiastowania Pańskiego w Santiago de Cuba, gdzie od sierpnia ks. Dariusz będzie posługiwał z posłanym nowym misjonarzem – ks. Grzegorzem Koziołem.

Dla proboszcza – ks. Dariusza, była to wielka niespodzianka i radość, bo tworząc nową parafię często myślał o zainstalowaniu w niej obrazu Opiekuna Kościoła świętego. Nasi misjonarze wyruszą ze św. Józefem na Kubę w pierwszej połowie sierpnia.