MISYJNE WAKACJE Z BOGIEM 2024

Zbliża się okres wakacyjny, w związku z tym już teraz serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie na Misyjne Wakacje z Bogiem (MWB).

      MWB są rodzajem chrześcijańskiej formacji dla dzieci, w trakcie której przeżywają one swoją duchową przygodę połączoną z radością tworzenia i przebywania we wspólnocie. Jest to czas modlitwy i wdzięczności za dar wiary, ale też poznawania sytuacji życiowej rówieśników żyjących na terenach misyjnych. Formację tę przechodzą w większości dzieci, które poprzez uczestnictwo, bądź chęć uczestnictwa w przedsięwzięciu kolędników misyjnych, w dużej mierze posiadają już tę „misyjną wrażliwość”, która objawia się pragnieniem dzielenia się Dobrą Nowiną nie tylko z najbliższym otoczeniem, ale też z tymi, którzy zamieszkują inne kontynenty. Program przewiduje czas na modlitwę, ubogacające spotkania z misjonarzami, poznawanie historii życia osób oddanych misjom, jak również czas na rozrywkę i relaks.

W tym roku Wydział Misyjny organizuje cztery sesje formacyjne:

I. 1-6 lipca – dzieci, które ukończyły klasę IV, V i VI

II. 10-15 lipca – dzieci, które ukończyły klasę IV, V i VI

III. 18 – 25 lipca – młodzież szkół średnich

IV. 1 – 8 sierpnia – młodzież, która ukończyła klasę VII i VIII

Chętnych można zgłaszać od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 12.00 i 13.00-16.00 pod numerem telefonu: 14-63-17-370.