NIEDZIELA „AD GENTES” – SCENKA DLA KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH

25 lutego przeżywać będziemy Niedzielę ad gentes, która przypomina nam o misjonarzach jak i naszej odpowiedzialności na misję Kościoła.

 

Z tej okazji została przygotowana scenka dla Kolędników Misyjnych, którzy pomimo zakończenia 31. edycji kolędy, kontynuują swoją formację misyjną i działalność w parafiach. Jej przesłanie można ująć w słowa: wielkopostne praktyki umacniają trzy podstawowe relacje – z Bogiem, człowiekiem, ze światem stworzonym – i czynią nas „architektami pokoju”. Jeśli będzie to możliwe w realiach parafialnych, serdecznie prosimy o wykorzystanie tej myśli w czasie Mszy św. i zachęcenie dzieci, aby podjęły kolejne wyzwanie pod sztandarem Kolędników Misyjnych.

Serdecznie pozdrawiamy i życzymy wielu łask w codziennym trudzie duszpasterskim,

Ks. Maksymilian Lelito, Wydział Misyjny

  1. Karol Kuźma, duszpasterz Kolędników Misyjnych DT

Wydział Misyjny informuje również o możliwości skorzystania z materiałów liturgicznych przygotowanych na Niedzielę ad gentes przez KEP ds. misji. Do pobrania są również plakaty propagujące ideę wraz ze Słowem Biskupa Jana Piotrowskiego, Przewodniczącego KEP ds. misji.

Wprowadzenie do scenki:

Ministrant: Kluczem do zrozumienia Wielkiego Postu są trzy dobrze nam znane słowa: modlitwa – jałmużna – post. Zastosowanie ich w życiu pozwala odbudowywać nasze relację z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem oraz ze światem stworzonym. Ale to nie wszystko… Dzięki nim stajemy się również prawdziwymi „świadkami pokoju” w świecie, gdzie zamiast mostów łączących ludzi, ciągle tworzy się mury, które ich oddzielają od siebie.

 

Dziewczęca Służba Maryjna: W tym szczególnym dniu, kiedy wspominamy misjonarzy i modlimy się za nich, przywołajmy postać ks. Jana Czuby, męczennika na kongijskiej ziemi, który towarzyszy nam od tegorocznej kolędy misyjnej. Niech jego życie będzie dla nas podpowiedzią jak owocnie przeżyć tegoroczny Wielki Post, abyśmy krocząc ku Wielkanocy stali się jednocześnie prawdziwymi „uczniami-misjonarzami” oraz wspólnotą czyniącą pokój (kanda dia kindzunu).

Scenka – pięcioro dzieci (5 kontynentów):

dziecko 1:

Wielki Post to czas, który jest nam dany,

byśmy mogli dokonać w sobie jakiejś zmiany.

Modlitwa, jałmużna i post w tym nam pomagają,

Do Boga, Stwórcy ludzi i świata, ciągle nas zbliżają.

dziecko 2:

Gdy te trzy praktyki człowiek wykonuje

Staje się „świadkiem pokoju”, którego ludzkość potrzebuje.

I zamiast tworzyć mury wrogości,

Potrafi on budować jedność w różnorodności.

dziecko 3:

Tą drogą duchową ks. Jan Czuba wiernie kroczył.

Męczennik w Kongu, co ludzi między sobą jednoczył.

Żył jak ewangeliczny Samarytanin wśród afrykańskich braci,

Swoim pięknym życiem biednych ubogacił.

dziecko 4:

Dzisiaj misjonarzy wspominamy i za nich się modlimy.

Składamy też jałmużnę, w ich intencji pościmy,

aby także oni – wzorem księdza Jana –

wypełnili owocnie misję, która jest im dana.

Osoba 5:

Naśladując ks. Czubę, zapragnijmy sami

stać się prawdziwymi „uczniami-misjonarzami”.

Niech w naszych domach i parafii miłość zapanuje,

a pokój w sercach Wielkanoc nam zwiastuje!

Do pobrania scenka w pdf

 

ZIMOWE SPOTKANIE KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH W MĘCINIE – 13.01. 2024R.

Prosimy o zapisywanie grup w formie elektronicznej. Poniżej link do zapisów:

https://kwestionariusz.diecezja.tarnow.pl/Page/EventPage/2127

Rozpoczynamy tegoroczną edycję Kolędników Misyjnych. Będziemy ją przeżywać
pod hasłem: „Chcemy być apostołami pokoju.

Poniżej zamieszczamy materiały na 31. edycję Kolędników Misyjnych, która
przeprowadzona zostanie pod hasłem „kanda dia kindzunu”. Te słowa odnoszą
się do wspólnoty, która tworzy pokój. Takiego Kościoła potrzebuje świat, w
którym tyle wojen i łez.

Kolędnicy Misyjni 2023 – materiały

1. Idea 31. edycji Kolędników Misyjnych DT.

Chcemy na nowo pokazać obraz kolędnika misyjnego, który nie tylko robi coś
dla innych, w tym przypadku dla dzieci w krajach misyjnych, ale współpracuje
również z innymi w swojej parafii, tworząc wspólnotę opartą na miłości
wyrażającej się w konkretnym działaniu i słuchaniu siebie nawzajem. Ta miłość
ma swoje źródło w człowieczeństwie Jezusa i w Eucharystii. Dlatego kolędnik
misyjny z jednej strony robi coś dla innych bezinteresownie jak miłosierny
Samarytanin, z drugiej zaś buduje parafialną wspólnotę, w której doświadcza się
komunii w różnorodności darów i charyzmatów. Zespolenie tych dwóch elementów
pozwoliło ks. Janowi Czubie budować pokój na ziemi kongijskiej. To on właśnie
ma stać się wzorem do naśladowania dla dzieci w diecezji tarnowskiej, które
włączą się w tegoroczną kolędę misyjną.

2. Opis loga Kolędników Misyjnych Diecezji Tarnowskiej.

Począwszy od tegorocznej edycji, Kolędnicy misyjni diecezji tarnowskiej będą
mieć swoje logo, bogate w symbolikę:

a) KMDT – skrót od Kolędnicy Misyjni Diecezji Tarnowskiej;

b) cztery gwiazdki w kolorach misyjnych – symbol kontynentów i łączności z
całym Kościołem powszechnym oraz rodziną ludzką.

c) napis „A na ziemi pokój” to słowa, które wyrażają podstawowy
cel działania pod sztandarem Kolędników Misyjnych. Chodzi o budowanie pokoju
poprzez działanie „dla innych” i „z innymi”. Zbieramy nie
tylko ofiary na projekty, których adresatami są głównie ubogie dzieci, ale
tworzymy wspólnotę z innymi, którzy przynależą do różnych grup parafialnych.

d) Dzieciątko Jezus z sanktuarium w Jodłowej (jedyne w diecezji) – Kolędnik
Misyjny staje się apostołem pokoju poprzez rozwijanie kultu Dzieciątka Jezus,
które uczy nas żyć tak, aby Boże Narodzenie trwało nieustannie w naszym życiu.
Mamy stawać się ludźmi, którzy żyją logiką Ewangelii, to znaczy potrafią
błogosławić i żyją Błogosławieństwami.

3. Liturgia rozesłania wraz ze scenką.

W tegorocznej scence pojawią się postacie związane z osobą i posługą ks.
Jana Czuby. Są to „anioł” symbolizujący świętość jego życia i „dwoje
Afrykańczyków”, reprezentujących miejsce jego pracy misyjnej. Jednak pod
sztandarem kolędników misyjnych chcemy zgromadzić dzieci należące do różnych
grup w parafii, dlatego bohaterami krótkiej inscenizacji będą także dzieci należące
do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Liturgicznej Służby Ołtarza czy
Dziewczęcej Służby Maryjnej, które wystąpią w swoich strojach. Jeśli w parafii
są inne grupy niż wymienione, można je jak najbardziej włączyć w kolędę misyjną
i w proponowaną scenkę.

Warto podkreślić, że w scence nie ma postaci Świętej Rodziny. Kolędnicy będą
Jej szukać w rodzinach, które mają być obrazem wspólnoty przeżywającej Boże
Narodzenie w atmosferze miłości i pokoju. Przyzwyczailiśmy się do tego, że
Jezus, Maryja i Józef zawitają do naszych domów w grupie kolędniczej. Jednak
ich nieobecność nie tyle powinna budzić zdziwienie, co raczej zachęcić nas do
refleksji, czy jeszcze celebrujemy święta Narodzenia Pańskiego jako ludzie
naprawdę wierzący, to znaczy pragniemy oddać chwałę Bogu, który stał się
człowiekiem, a na ziemi czynić pokój

4. Piosenka „kanda dia kindzunu”.

Refren piosenki, jaką w tym roku będą śpiewać Kolędnicy, zawiera słowa w
języku lari Kanda dia kindzunu. Przypominają one, że jako Kościół jesteśmy
wspólnotą, która czyni pokój w świecie pełnym podziałów i konfliktów zbrojnych.
Językiem lari posługiwał się w Kongu ks. Jan Czuba. W opisie do piosenka na
kanale YouTube znajdują się słowa piosenki i chwyty na gitarę.

5. Ankieta dla duszpasterzy. (w załączniku pod tekstem)

Serdecznie prosimy wszystkich duszpasterzy o jej wypełnienie do 5 stycznia i
przesłanie jej na adres misje3@diecezja.tarnow.pl lub złożenie w siedzibie
Wydziału Misyjnego.

6. Zapisy na „Zimowe spotkanie” Kolędników Misyjnych (parafia
Męcina, 13 stycznia 2024).

7. Projekty 2023.

Ofiarodawcy tegorocznej kolędy misyjnej będą mogli wesprzeć m.in. szpital w
Bagandou, szkołę dla dzieci głuchoniemych w Bertua, placówkę dla dzieci z
niepełnosprawnością w Kazachstanie, a także szkoły i świetlice parafialne w Kongu,
Republice Środkowoafrykańskiej, Tanzanii i Boliwii. Z zebranych funduszy
sfinansowane zostanie ponadto dożywianie dzieci, budowa i wyposażenie sal
lekcyjnych, utrzymanie nauczycieli i formacja katechistów w placówkach
prowadzonych przez tarnowskich misjonarzy. Ponadto wszyscy będą mogli wesprzeć
ogólnopolski cel Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, jakim jest pomoc dzieciom
w Kolumbii.

8. Do pobrania:

Aktualne materiały do 31 edycji Kolędników Misyjnych można poprać z dysku
Google, w formacie pdf i docx., aby każdy mógł w dostępny dla siebie sposób
pobrać teksty potrzebne do przygotowania kolędników. Poniżej linki do
materiałów:

Google:

Już dziękujemy tym wszystkim, którzy włączą się w bezpośrednie przygotowanie i wspomogą to wielkie dzieło, od lat realizowane w naszej diecezji.

Serdecznie prosimy też o przekazanie tej informacji wszystkim tym, którzy w Waszych parafiach organizują grupy kolędnicze.