Fotografie: szkoła dla dzieci głuchoniemych w Bertoua (Kamerun), szpital w Bagandou (Republika Środkowoafrykańska)

Dzieło Misyjne Diecezji Tarnowskiej (DMDT) wspiera duchowo i materialnie pracę misjonarzy tarnowskich głoszących Ewangelię w 10 krajach świata na trzech kontynentach. Swoją działalnością towarzyszy misjonarzom od 1973 r., czyli od początku zaangażowania diecezji w misje ad gentes.

Misja

Fundusz DMDT zapewnia wspomnianym misjonarzom podstawowe utrzymanie, zakup samochodów, motocykli, barek oraz realizację projektów, m. in. takich jak: formacja katechistów, budowa kościołów, kaplic, sal katechetycznych, szkół, przedszkoli i studni. Wiodącymi projektami finansowanymi od lat przez DMDT są: szpital w Bagandou w Republice Środkowoafrykańskiej i szkoła dla dzieci głuchoniemych w Kamerunie.

Dane kontaktowe

Dzieło Misyjne Diecezji Tarnowskiej

ul. Piłsudskiego 6

33-100 Tarnów

Tel. 14/6 317 370

misje@diecezja.tarnow.pl

Konto bankowe

Bank Pekao S.A.

Pl. Kazimierza Wielkiego 3A, 33-100 Tarnów

94 1240 1910 1111 0000 0897 8378 (PLN)

55 1240 1910 1978 0010 8990 0917 (EUR)

91 1240 1910 1787 0010 8876 9584 (USD)