FORMULARZ O PRZEKAZANYCH OFIARACH

KSIĄDZ JAN CZUBA

JEDYNY POLSKI KSIĄDZ FIDEIDONISTA MĘCZENNIK

Formacja misyjna to ciągły proces przygotowywania wybranych osób, które po przejściu specjalnych kursów formacyjnych, potrafią w wymiarze diecezjalnym czy parafialnym kształtować ducha misyjnego w różnych grupach, stowarzyszeniach czy rodzinach.

Formacja misyjna ma za zadanie przysporzyć przygotowanych misyjnie członków Kościoła, a także uformować w ludzie Bożym właściwe pojęcie wymiaru misyjnego życia Kościoła, który to wymiar tworzy integralną część jego posłannictwa.

W prawdziwej formacji misyjnej nie może nigdy zabraknąć wymiaru powszechnego (w duchu Papieskich Dzieł Misyjnych) i wymiaru lokalnego, który w tym przypadku odnosi się do Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej).

 W tej zakładce prezentujemy wydarzenia parafialne, a zwłaszcza diecezjalne, które organizowane są w celu formacji ducha chrześcijańskiego w wymiarze misyjnym.

Dom Formacji Misyjnej w Czchowie pełni wielką rolę w formacji i wzroście świadomości misyjnej w Kościele tarnowskim. Został on poświęcony w dniu 3 maja 1998 r., a w dniu   29 czerwca 2000 r. otrzymał imię ks. Jana Czuby – fideidonisty tarnowskiego zamordowanego w Rep. Konga w dniu 27 października 1998 r.

W Domu prowadzone są Szkoły Animacji Misyjnej oraz spotkania formacyjne dla różnych grup, zwłaszcza dla róż różańcowych. W okresie letnim dla dzieci i młodzieży organizowane są Misyjne Wakacje z Bogiem. Podobnie, w zimie na swoją formację przybywają kolędnicy misyjni. Swoje spotkania odbywa też Tarnowski Wolontariat Misyjny.

Dom dysponuje zasadniczo 37 miejscami noclegowymi. Jest w nim kaplica i sala wykładowa. Co roku spotykają się tutaj tarnowscy misjonarze, dla których dom jest otwarty również na czas ich urlopu. Ośrodek służy także tzw. rekolekcjom zamkniętym odbywanym w ciszy.

Każdego roku dom przyjmuje około 1000 osób: dorosłych, młodzieży i dzieci. Od początku istnienia domu  do 2020 r. włącznie przewinęło się przezeń 30 tys. osób.

Określenie „animacja” misyjna weszły na stałe do języka misjologicznego i duszpasterstwa w ramach wspólnot chrześcijańskich.

            „Animacja” misyjna polega na przedsięwzięciu duszpasterskim, które ma na celu budzenie ducha misyjnego wśród osób, instytucji i wspólnot chrześcijańskich, którymi są diecezja, parafia czy istniejące w niej grupy. Animacja misyjna więc ma za zadanie pomóc osobom, wspólnotom i instytucjom otworzyć się na wymiar misyjny życia Kościoła, który to wymiar tworzy integralną część jego posłannictwa.

W prawdziwej animacji misyjnej nie może nigdy zabraknąć wymiaru powszechnego (w duchu Papieskich Dzieł Misyjnych) i wymiaru lokalnego, który w tym przypadku odnosi się do Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej, troszczącego się o misjonarzy posłanych przez biskupa, a także w jakiejś mierze wywodzących się z diecezji, której ten biskup jest pasterzem.

            W tej zakładce prezentujemy wydarzenia parafialne czy diecezjalne, które wzmacniają, a nawet budzą ducha misyjnego wśród tych, którzy w nich uczestniczą.

"Głoście Ewangelię" to biuletyn misyjny diecezji tarnowskiej wydawany od 1983 roku. Zamieszczane są w nim listy misjonarzy, często dotyczące ich pracy, artykuły nawiązujące głównie do misyjnego zaangażowania diecezji, pokazywane są statystyki misyjne, umieszczane są relację z ważniejszych wydarzeń będących czasem animacji misyjnej.

W dwumiesięczniku Misje Dzisiaj, który jest organem prasowym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, diecezja tarnowska od 1995 roku umieszcza swoją czterostronicową "wkładkę". Zawiera ona list misjonarza, a w zasadniczej treści nawiązuje do tematów związanych z pracą tarnowskich misjonarzy, bądź wydarzeń związanych z animacją misyjną w Kościele tarnowskim. Obecnie kolportowane jest w diecezji tarnowskiej 2300 egz. tego periodyku.

  • MISJE DZISIAJ w diecezji tarnowskiej

– Nr 4/2023

Nr 3/2023

Nr 2/2023

Nr 1/2023

Nr 6/2022

Nr 5/2022

Nr 4/2022

– Nr 3/2022

Nr 2/2022

Nr 1/2022

Nr 1/2021

– Nr 2/2021

– Nr 3/2021

– Nr 4/2021

Nr 5/2021

– Nr 6/2021

DIECEZJA TARNOWSKA NA MISJE W 2022 R.

Diecezja tarnowska każdego roku przekazuje środki pieniężne na działalność misyjną trzech podmiotów: Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej (DMDT), Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM). W roku 2022 suma środków zebranych na tę działalność misyjną wyniosła: 6  732 052,27 .

Diecezja Tarnowska w roku 2022 na działalność misyjną Kościoła zebrała:

Taca z Objawienia Pańskiego 2022667 390,23 zł
Nabożeństwa misyjne1 229 669,50 zł
Ofiary bezpośrednie z parafii388 234,00 zł
Ofiary osobiste księży104 660,00 zł
Kolędnicy misyjni 2022 (w 403 parafiach)1 976 796,74 zł
II Niedz. Wlk. Postu – DMDT – Dzieło Ad Gentes (zbiórka do puszek)186 828,37 zł
MIVA – środki transportu dla misjonarzy308 884,51 zł
Różni dobroczyńcy29 314,85 zł
Dzieło Misyjne „Amolenge ti Afrika” im. siostry Kingi Kozdrój (ATA)19 038,50 zł
Akcje w parafiach10 931,00 zł
Na studnie (2 w tym 1 z „nakrętek”)83 654.00 zł
Światowy Dzień Misyjny870 460,45 zł
Róże Różańcowe (w 135 parafiach)486 979,00 zł
I Komunia św. (w 290 parafiach)353 155,78 zł
Grupy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD) – w 28 parafiach16 055,34 zł

Z funduszu Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej misjonarze w roku 2022 otrzymali:

Subsydia personalne misjonarzy, bilety850 110,39 zł
Samochody – 3 (Boliwia, Peru i Rep. Środkowoafrykańska) i 1 motocykl – (Peru)397 041,00 zł
Realizacja 29 projektów kolędniczych1 941 796,74 zł
Realizacje innych projektów z funduszu DMDT (Ad Gentes, charytatywne, ATA)505 695,21 zł
Ofiary otrzymane przez misjonarzy przy okazji ich wizyt w parafiach388 234,00 zł
Projekty specjalne ( budowy kościołów)691 200,00 zł
Na dwie studnie46 298,00 zł
Misjonarze spoza diecezji9 500 zł

I.W sumie z funduszu Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej przekazano na działalność misjonarzy:

 4 829 875,34 zł.

II. Do Komisji Episkopatu Polski ds. Misji przekazano: 512 884,51 zł. W tym na MIVA Polska (środki transportu dla misjonarzy) 308 884,51 zł

III. Ofiary zebrane i przesłane w roku 2022 centrali krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych wyniosły 954 645,62 zł. 


Średnia diecezjalna ofiar zarejestrowanych w Wydziale Misyjnym Kurii Diecezjalnej w roku 2022, w ramach misyjnego funduszu: papieskiego, krajowego i diecezjalnego, przypadająca na 1 katolika wynosi 6,25 zł. i jest wyższa o 0,81 zł niż w roku poprzednim.

DIECEZJA TARNOWSKA NA MISJE
W 2021 R.

Diecezja tarnowska każdego roku przekazuje środki pieniężne na działalność misyjną trzech podmiotów: Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej (DMDT), Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM). W roku 2021 suma środków zebranych na działalność misyjną wyniosła: 6  079 148,12 zł.

Na fundusz Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej w roku 2021 wpłynęło:

Taca z Objawienia Pańskiego 2021527 040,50 zł
Nabożeństwa misyjne1 027 293,64 zł
Ofiary bezpośrednie z parafii570 715,80 zł
Grupy DMDT  (w 140 parafiach) – Róże Różańcowe227 647,50 zł
Ofiary księży z parafii,  Seminarium,  Kurii i Domu św. Józefa117 210,00 zł
Kolędnicy misyjni 2021 – suma pomniejszona o projekt papieski1 178 843,61 zł
Fundusz misyjny biskupa tarnowskiego476 764,12 zł
II Niedz. Wlk. Postu – DMDT – Dzieło Ad Gentes (zbiórka do puszek)183 039,71 zł
Różni dobroczyńcy DMDT205 836,98 zł
Dzieło Misyjne „Amolenge ti Afrika” im. siostry Kingi Kozdrój (ATA)36213,83 zł
Akcje w parafiach29 668,73 zł
6 Studni (w tym 2 z „nakrętek”)77 904 zł

Z funduszu Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej misjonarze w roku 2021 otrzymali:

Subsydia personalne misjonarzy, bilety1 028 525,10 zł
Samochody – 4 (Boliwia, Brazylia, RCA, Kazachstan) i motocykle – 2 (Boliwia)186 565,10 zł
Realizacja 26 projektów kolędniczych1 178 843,61 zł
Realizacje innych projektów z funduszu DMDT (Ad Gentes, charytatywne, ATA)207 537,35 zł
Ofiary otrzymane przez misjonarzy przy okazji ich wizyt w parafiach570 715,80 zł
Projekty specjalne ( budowy kościołów)527 404,18 zł
Misjonarze spoza diecezji8 620 zł

I.W sumie z funduszu Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej przekazano na działalność misjonarzy:

 3 782 307,14 zł.

II. Do Komisji Episkopatu Polski ds. Misji przekazano: 459 769,50 zł. W tym na MIVA Polska (środki transportu dla misjonarzy) 262 769,50 zł

III. Ofiary zebrane i przesłane w roku 2021 centrali krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych wyniosły 982 085,2 zł. 


Średnia diecezjalna ofiar zarejestrowanych w Wydziale Misyjnym Kurii Diecezjalnej w roku 2021, w ramach misyjnego funduszu: papieskiego, krajowego i diecezjalnego, przypadająca na 1 katolika wynosi 5,44 zł. i jest niższa o ponad 2 złote niż w roku poprzednim.