OFIARY DIECEZJAN NA DZIAŁALNOŚĆ MISYJNĄ KOŚCIOŁA W ROKU 2023R.

Diecezja tarnowska każdego roku przekazuje środki pieniężne na działalność misyjną trzech podmiotów: Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej (DMDT), Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM). W roku 2023 suma środków zebranych na tę działalność misyjną wyniosła: 6  886 419,50 .

Diecezja Tarnowska w roku 2023 na działalność misyjną Kościoła zebrała:

Taca z Objawienia Pańskiego 2023844 442,86 zł
Nabożeństwa misyjne1 201 316,23 zł
Ofiary bezpośrednie z parafii475 784,14 zł
Ofiary osobiste księży108 550,00 zł
Kolędnicy misyjni 2023 (w 399 parafiach)2 345 650,89 zł
II Niedz. Wlk. Postu – Dzieło Ad Gentes (zbiórka do puszek)381 197,00 zł
MIVA – środki transportu dla misjonarzy347 393,23 zł
Różni dobroczyńcy82 392,12 zł
Dzieło Misyjne „Amolenge ti Afrika” im. siostry Kingi Kozdrój (ATA)41 168,31 zł
Akcje w parafiach32 174,25 zł
Na studnie (9 w tym 4 z „elektrośmieci”)166 290,00 zł
Światowy Dzień Misyjny945 720,25 zł
Róże Różańcowe (w 138 parafiach)506 287,50 zł
I Komunia św. (w 304 parafiach)406 161,92 ,92 zł
Grupy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD) – w 25 parafiach14 652,80 zł

Z funduszu Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej misjonarze w roku 2023 otrzymali:

Subsydia personalne misjonarzy, bilety915 755,61 zł
Samochody – 4 (Boliwia, Peru (2) i Rep. Środkowoafrykańska) i 1 motocykl – (Czad)451 296,60 zł
Realizacja 27 projektów kolędniczych2 179 758,35 zł
Realizacje innych projektów z funduszu DMDT (Ad Gentes, charytatywne, ATA)512 114,15 zł
Ofiary otrzymane przez misjonarzy przy okazji ich wizyt w parafiach473 267,14 zł
Projekty specjalne ( budowy kościołów)1 336 732,85 zł
Na dziewięć studni166 290,00 zł
Misjonarze spoza diecezji47 079,00 zł

I.W sumie z funduszu Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej przekazano na działalność misjonarzy:

 6 085 293,70 zł.

II. Do Komisji Episkopatu Polski ds. Misji przekazano: 556 200 . W tym na MIVA Polska (środki transportu dla misjonarzy) 346 200,23 zł

III. Ofiary zebrane i przesłane w roku 2023 centrali krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych wyniosły 902 160,00 zł. 


Średnia diecezjalna ofiar zarejestrowanych w Wydziale Misyjnym Kurii Diecezjalnej w roku 2023, w ramach misyjnego funduszu: papieskiego, krajowego i diecezjalnego, przypadająca na 1 katolika wynosi 7,03 zł. i jest wyższa o 0,78 zł niż w roku poprzednim.