MISTERIA MĘKI PAŃSKIEJ U TARNOWSKICH MISJONARZY W AFRYCE

W Republice Konga i w Republice Środkowoafrykańskiej nasi misjonarze podejmują przedstawienia Męki Pańskiej. Oglądają je tłumy wyznawców Chrystusa.

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA

Misterium Męki Pańskiej przygotowane zostało również przez młodzież w Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej. W przedsięwzięciu wzięło udział 56 aktorów. W dzielnicy Haoussa znajduje się wzniesienie nazwane: Góra Kalwaria. Tam w Niedzielę Palmową miało miejsce przedstawienie wspomnianego misterium. Uczestniczyło w nim około 1200 osób z biskupem Mirosławem Gucwą i proboszczem parafii katedralnej ks. Krzysztofem Mikołajczykiem.

REPUBLIKA KONGA

W parafii pw. św. Jana Pawła II w Brazzaville w Republice Konga przez cały Wielki Post miejscowa grupa teatralna przedstawiała w różnych parafiach misterium Męki Pańskiej, co od lat cieszy się wielką oglądalnością. Proboszczem jest ks. Maciej Fleszar, a wikariuszem ks. Karol Kuźma, który prowadzi grupę teatralną. Dzielnica, w której powstała parafia, a właściwie powstaje, bo nie ma ani kościoła, ani plebanii, liczy około 2,5 tys. mieszkańców, którzy wywodzą się w większości z plemion zamieszkujących południe kraju (lari, bembe, kamba, yombe, vili). Dominującym językiem dzielnicy jest język francuski i munukutuba.