DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNE DLA DZIECI KRAJÓW MISYJNYCH

Jezus, który po zmartwychwstaniu powierzył swoją misję Kościołowi, w Eucharystii zaprasza również dzieci do współpracy w dziele zbawienia, tzn. modlitwy, ofiary, wyrzeczenia i cierpienia w zjednoczeniu z Nim za innych – bliskich i dalekich braci, zwłaszcza dzieci.

Misyjny dzień w Białym Tygodniu uświadamia dzieciom ich „eucharystyczny” udział w misji Chrystusa, otwiera ich serca, oczy i ręce na dzieci całego świata.

W maju we wspólnocie naszego Kościoła przeżywamy wielką radość. Jesteśmy świadkami pierwszego spotkania najmłodszych z Chrystusem w sakramencie Eucharystii. Przemiana chleba i wina, owoców ziemi i pracy ludzkich rąk, w Ciało i Krew Chrystusa, ma się stać najważniejszą tajemnicą w życiu dzieci od dnia pełnego w niej uczestnictwa poprzez pierwszą Komunię św. To nie dziecko otrzymuje Jezusa dla siebie jako tajemniczy i magiczny skarb, ale Jezus przygarnia dziecko do siebie, bierze je do szkoły swego serca i uczy je kochać wszystkich ludzi. Ten Jezus, który po zmartwychwstaniu powierzył swoją misję Kościołowi, w Eucharystii zaprasza również dzieci do współpracy w dziele zbawienia, tzn. modlitwy, ofiary, wyrzeczenia i cierpienia w zjednoczeniu z Nim za innych – bliskich i dalekich braci, zwłaszcza dzieci.

Misyjny dzień w Białym Tygodniu uświadamia dzieciom ich „eucharystyczny” udział w misji Chrystusa, otwiera ich serca, oczy i ręce na dzieci całego świata, wychowuje do misji ze względu na miłość Chrystusa, zjednoczenie i komunię z Nim. W intencji rówieśników na całym świecie, którzy doświadczają głodu chleba powszedniego i Eucharystycznego, dzieci pierwszokomunijne podejmują modlitwę i przyjmują Komunię św. Przynoszą także małe koperty – specjalnie na tę okazję przygotowane – z ofiarą z części prezentów komunijnych.

Dzieci, które czasem przez nadmierną ilość prezentów z okazji I Komunii św. zbyt koncentrują się na radości posiadania, mogą w kontekście Eucharystii odkrywać także radość dawania. Taki jest sens ich ofiar, poprzez które dzielą się otrzymanymi pieniędzmi ze swymi rówieśnikami z krajów misyjnych.

Dzień ten jest także okazją do przystąpienia do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD), aby systematycznie w nim uczestniczyć.

W ubiegłym 2021 roku tylko 196 parafii w diecezji tarnowskiej urządziło misyjny dzień w Białym Tygodniu. To nieco ponad 40% wspólnot parafialnych w naszej diecezji. Miejmy nadzieję, że duszpasterze ukażą dzieciom Eucharystię jako źródło misyjnego otwarcia, bo przecież właśnie po to stwarza się taką okazję dzieciom pierwszokomunijnym.

Nie zapomnijmy, że ofiary złożone przez dzieci w tym dniu (w ubiegłym roku dzieci złożyły ponad 341 432,50 zł.) mają tworzyć fundusz misyjny PDMD, który realizuje przytoczone niżej projekty. Zaproszenie na ten dzień znajomego misjonarza niech nie przysłoni więc solidarności z całym Kościołem i potrzebami dzieci, które do niego należą. O tym powinniśmy jasno powiedzieć dzieciom i jeśli trzeba, przypomnieć to misjonarzom.

Misyjny dzień Białego Tygodnia – propozycja organizacji

     1. Przeprowadzić katechezę (patrz Misyjne Materiały Liturgiczne 2022, s. 100, wydane przez centralę PDM w Warszawie lub bazując na innych dostępnych materiałach). Dzieci, które poznały, że misje to nie tylko pomoc materialna, powinny wysłuchać w dniu misyjnym Białego Tygodnia homilii ukazującej ideę Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD). Praktycznym zastosowaniem kazania jest podzielenie się darem pierwszokomunijnym. Będzie to Komunia św. ofiarowana za dzieci z krajów misyjnych oraz ofiara dana na fundusz PDMD. W tym celu po mszy św. otrzymują specjalną kopertę z logo PDMD, którą przyniosą jako dar ofiarny podczas Eucharystii następnego dnia. Kopertę wraz z odpowiednim obrazkiem można odebrać w naszym biurze.

     2. Do koperty wkładają specjalnie przygotowany na tę okazję obrazek z modlitwą. Można też wybrać inną formę wkładając kartkę, na której dają wyraz podwójnej pamięci o dzieciach z krajów misyjnych: duchowej i materialnej. Pomoc duchowa polegałaby na ofiarowaniu Komunii św., odmówieniu modlitwy z obrazka lub napisaniu na kartce swojej modlitwy za dzieci z krajów misyjnych (ułożonej pod opieką rodziców przez same dzieci), którą zanosiłyby w Białym Tygodniu do Boga, Ojca wszystkich ludzi. Byłaby to oznaka wstępnego włączenia się w działalność PDMD. Wymiar materialny daru polegałby na narysowaniu na wspomnianej kartce na przykład bochenków chleba (należy zostawić dzieciom dowolność okazywania hojności i przezwyciężania egoizmu), które chciałyby ofiarować w tym dniu swoim rówieśnikom z krajów misyjnych. Rysunek wraz ofiarą pieniężną, odpowiadają­cą wartości narysowanych bochenków, dzieci wkładają do wspomnianej koperty. Należy zwrócić uwagę, by pieniądze były cząstką daru otrzymanego przez dziecko z okazji I Komunii św.

     3. Tak przygotowane koperty, dzieci składają na następny dzień w wyznaczonym miejscu, a następnie przynoszą je do ołtarza w procesji z darami ofiarnymi.

Można też posłużyć się materiałem przygotowanym przez wspomnianą centralę PDM w Warszawie (Misyjne Materiały Liturgiczne 2021, s. 107).

***

Warto zauważyć, że dzieci pierwszokomunijne diecezji tarnowskiej w roku 2021 zebrały rekordową sumę. Wynosi ona 343.653,50 zł, co stanowi niemal 33% sumy zebranej przez ich rówieśników w całej Polsce.

Wszystkie ofiary polskich dzieci w wysokości 1.790.276,08 zł (w tym 22,5% wkład dzieci z diecezji tarnowskiej) zebrane w 2021 r. w ramach PDMD (osobiste wyrzeczenia, I Komunia św., kolędnicy misyjni), zostały przekazane dla dzieci w różnych krajach misyjnych na realizację różnych projektów.

Sekretariat Generalny PDMD w Rzymie z funduszu zebranego wskazał  54 projekty oraz kraje, do których zostały przekazane ofiary: Burundi (5), Madagaskar (6), Maroko (8), Nigeria (6), Tanzania (8), Kazachstan (4), Indie (6), Pakistan (10), i Uzbekistan (1).

Przydatne linki do animacji misyjnej „Dzieci Komunijne Dzieciom Misji”: