NOWI  ABSOLWENCI  SZKOŁY  ANIMACJI  MISYJNEJ

W dniach 20-22 maja w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie miały miejsce rekolekcje dla uczestników dwuletniej Szkoły Animacji Misyjnej (SAM) dla młodzieży. Na zakończenie rekolekcji prowadzonych przez ks. Stanisława Wojdaka trzynaścioro młodych absolwentów otrzymało dyplom ukończenia SAM. W wydarzeniu wzięło udział kilku proboszczów, którzy ze swoich parafii posłali wybrane osoby do formacji misyjnej.

Szkoła Animacji Misyjnej dla młodzieży (SAM) to dwa stopnie formacji realizowane w dziesięciu spotkaniach (każdego roku pięć spotkań). Program obejmuje wykłady z zakresu teologii misji, duchowości misyjnej, metodologii i współpracy misyjnej w ramach PDM i DMDT.

SAM ma na celu przygotowanie kompetentnych formatorów dla wspólnot parafialnych, a jednocześnie animatorów grup PDM, a zwłaszcza Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła i Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD) i Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej.

SAM odsłania i ugruntowuje duchowość młodych ludzi, świadomość i duchowość misyjną, a także pozwala nabyć pewną wiedzę, która w środowiskach parafialnych inspiruje do animacji i współpracy misyjnej. Szczególnym owocem SAM jest animacja misyjna młodzieży i dzieci w szkołach i grupach parafialnych, a jako jej następstwo uniwersalna współpraca misyjna. Szkoła przygotowuje animatorów, zdolnych dobrze przygotować np. przedsięwzięcie kolędników misyjnych w parafii.

Szkoła Animacji Misyjnej dla młodzieży jest organizowana od 20 lat. Dotychczas przygotowała ponad 1000 osób do misyjnej posługi w Kościele.