I TURNUS MISYJNYCH WAKACJI Z BOGIEM

W dniach 26 czerwca – 2 lipca odbył się w Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie pierwszy turnus Misyjnych Wakacji z Bogiem, podczas którego dzieci z klas III, IV i V, odkrywały piękno i obecność

Pana Boga w codziennej Eucharystii, w drugim człowieku i w otaczającej je przyrodzie. Dowiadywały się o życiu dzieci żyjących w krajach misyjnych. Spotkały się z ks. Tomaszem Kaczorem – misjonarzem w Boliwii.

Poznawały życiorysy świętych, związanych z misjami.  Uświadamiały sobie, że jako młodzi chrześcijanie też mogą być na swój sposób misjonarzami, należąc chociażby do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. W czasie turnusu nie brakowało też różnych gier, konkursów, zabaw i wycieczek.