BISKUP Z BOLIWII PISZE DO NAS ŻYCZENIA

Wielki Czwartek, Concepción – Boliwia, 5 kwietnia  2023 r.

Drodzy Przyjaciele Misji!

            Przyjmijcie moje serdeczne pozdrowienia z Boliwii w tym Triduum Paschalnym, które zaprasza nas do ponownego odnowienia przyrzeczeń chrztu świetego i radosnego spotkania z Panem Zmartwychwstałym, szczególnie dzisiaj, w Wielki Czwartek, kiedy dziękujemy Panu za dar Eucharystii, dar kapłaństwa i dar miłości braterskiej.

            Kilka dni temu przeczytałem świadectwo, którym chce się z Wami podzielić. W Wielki Czwartek 1993 r. we Włoszech, umierający na raka 58-letni biskup Tony Bello, skierował do swoich kapłanów prośbę, aby związali się ze sobą stułą i prześcieradłem, aby byli w swoim życiu świadkami stuły i prześcieradła. Stuła wyraża wspólnotę z Jezusem obecnym w Eucharystii, natomiast prześcieradło jest symbolem zjednoczenia Jezusa z ludzkością, poprzez pokorną służbę człowiekowi, szczególnie temu, który cierpi. Możemy więc powiedzieć, że Wielki Czwartek, to „święto stuły i prześcieradła”.

Drodzy Bracia i Siostry

            Zadajmy sobie w tym kontekście pytanie, jaka jest moja relacja z Jezusem, który mnie zbawił poprzez swoja śmierć i Zmartwychwstanie i odnawia tą tajemnice w każdej Eucharystii? Co oznaczają dla mnie słowa Jezusa skierowane do swoich uczniów w czasie ostatniej wieczerzy paschalnej: „Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat?”

            W świetle tych wielkich tajemnic naszej wiary,  które odnawiamy w tych dniach paschalnych, pragnę najpierw podziękować wam za to, że jesteście z nami, i pomagacie nam trwać poprzez modlitwy i ofiary  przy Chrystusie obecnym w Eucharystii i na naszych peryferiach misyjnych w służbie człowiekowi potrzebującemu. Ta pomoc urzeczywistnia się w naszym wikariacie apostolskim Ñuflo de Chávez, przy rozbudowie kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Concepción, gdzie proboszczem od kilku lat jest ks. Tomasz Fajt, a wikariuszem od miesiąca ks. Jan Baran. Dzięki wam, w tych dniach, został również zakupiony samochód dla posługi misyjnej ks. Tomasza Kuliga, który oprócz pracy w parafii San Ramón, po Wielkanocy będzie też pomagał w parafii San Julian, gdzie zachorował ostatnio tamtejszy proboszcz. Cieszy mnie też zaangażowanie w duszpasterstwo rodzin ks. Radosława Słowika i w formacje biblijną dla świeckich  ks. Jana Barana. Wiem, że obydwaj otrzymali na prowadzone przez siebie dzieła formacyjne cenną pomoc ze strony diecezji tarnowskiej. Ks. Tomaszowi Kaczorowi niedawno powierzyłem odpowidzialność za formację liturgiczną w wikariacie, natomiast ks. Pawel Żurowski, najstarszy stażem misjonarz z Tarnowa, dzielnie pracuje w parafii św. Pawła w Guarayos, i wspiera ośrodek duszpasterski w parafii Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Ascensión i jak mi ostatnio wspominał, po swoim tegorocznym urlopie, pragnie odnowić koscioł parafialny w San Pablo.

            Na ręce Księdza Biskupa Andrzeja Jeża i Ks. Krzysztofa Czermaka, Dyrektora Wydziału Misyjnego Diecezji Tarnowskiej, życzę wam wszystkim Pokoju i Dobra od Jezusa Zmartwychwstalego! Prośmy Go też za przyczyną Jego Matki, Niepokalanej Dziewicy Maryi, abyśmy nie ustawali na drodze umacniania wspólnoty z Bogiem i między ludźmi, a także abyśmy byli współodpowiedzialni za szerzenie tej Dobrej Nowiny, że Pan Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał i jest obecny wśród nas! Alleluja!

            Na ten święty czas z serca błogosławię wam wszystkim kochani przyjaciele Misji!

                                                                       †Antoni Bonifacy Reimann Panic, OFM