YAMBOTÉ, ŻYWA STRUKTURA W KOŚCIELE KONGIJSKIM

Po dwóch latach oczekiwań, ze względu na obostrzenia covidowe, dziecięca grupa misyjna Yamboté z parafii pw. Chrystusa Zmartwychwstałego i Bożego Miłosierdzia, prowadzonej od ponad 25 lat przez ks. Bogdana Piotrowskiego, świętowała 42-lecie swojego istnienia. On też opisuje to wydarzenie.

Po dwóch latach oczekiwań, ze względu na obostrzenia covidowe, dziecięca grupa misyjna Yamboté świętowała 42-lecie swojego istnienia. Data świętowania była wielokrotnie przekładana ze względu na wydarzenia w parafii oraz uroczystości pięćdziesięciolecia pracy tarnowskich misjonarzy w Kongu.

Yamboté to stowarzyszenie dla dzieci, zorganizowane w trzech grupach wiekowych – Mpangui do 12 lat, Yaya do 20 do lat i towarzyszący tym młodym. Formacja w stowarzyszeniu polega na tym, że starsze dzieci opiekują się młodszymi, przekazując im nie tylko treści ewangeliczne, ale przykład życia, przygotowując dzieci do katechizmu i sakramentów oraz do misyjnej działalności. W parafii mamy 150 dzieci i młodzieży w Yamboté.

Po przygotowaniach materialnych, a zwłaszcza duchowych, święto rozpoczęło się koncertem śpiewów religijnych. Wzięły w nim udział, oprócz naszych dzieci, wspólnoty Yamboté z parafii pw. Ducha Świętego i pw. św. Jana Pawła II prowadzonej przez tarnowskiego ks. Macieja Fleszara, oraz dwa nasze parafialne chóry.

W niedzielę 23 kwietnia o godz. 11.00 rozpoczęła się msza św. dziękczynna w naszym kościele, animowana w całości przez nasze dzieci. W czasie tej mszy dzieci z Yamboté złożyły przyrzeczenie, a starsi je odnowili. Cała wspólnota Yamboté była ubrana w materiał przygotowany na jubileusz pięćdziesięciolecia misji tarnowskich księży w Kongu. Oprócz dawnych członków stowarzyszenia Yamboté, na niedzielną Eucharystię przybyli przyjaciele, rodzice i parafianie. Po celebracji świętej liturgii dzieci zaprosiły gości na wspólny obiad, a potem na śpiewy i tańce. Święto zakończyło się o godz. 17.00, a następnie odbyło się wielkie sprzątanie, gdyż następnego dnia dzieci przychodziły do szkoły na poniedziałkowe lekcje. Bogu niech będą dzięki za te 42 lata modlitwy, braterstwa, dobra i uśmiechu, trudu i znoju, ale i danego chrześcijańskiego świadectwa.

Serdecznie dziękowaliśmy też za pomoc naszym dobroczyńcom. Wspominaliśmy: dzieci należące do ich Papieskiego Dzieła Misyjnego, kolędników misyjnych i wszystkich zaangażowanych w Dzieło Misyjne Diecezji Tarnowskiej. Jesteśmy wdzięczni za pomoc, jaką każdego roku dzieci otrzymują na edukację, formację i pomoce dydaktyczne. Raz jeszcze wielkie dzięki.

ks. Bogdan Piotrowski