P.-Izabela-Cywa-na-werandzie-odzialu-pediatrii-szpitala-w-Bagandou