Tarnowski Wolontariat Misyjny - październik 2019

W dniu 19 października po raz kolejny spotkaliśmy się w naszej wspólnocie Tarnowskiego Wolontariatu Misyjnego. Rozpoczęliśmy Eucharystią o godzinie 9.00, podczas której Słowo Boże wygłosił do nas ks. Dariusz Pawłowski, misjonarz pracujący na co dzień na Kubie.

Po mszy św. kontynuowaliśmy naszą formację duchową, którą prowadzi dla nas ks. Stanisław Wojdak – nasz opiekun, a była ona kontynuacją ostatnich konferencji na temat modlitwy. Tym razem Ksiądz Stanisław wyjaśnił nam esencję modlitwy i zachęcał nas do nieustannej modlitwy i codziennego czytania Biblii, gdyż modlitwa dla naszego życia duchowego jest tym czym tlen w powietrzu.

Ponieważ znaleźliśmy się w przededniu Światowego Dnia Misyjnego i rozpoczynającego się Tygodnia Misyjnego, ks. Krzysztof Czermak wyjaśnił nam czym jest ten dzień, na czym polega jego istota uniwersalności i dlaczego w tym roku obchodzimy w całym Kościele powszechnym Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.

O godz. 11.30 ks. Dariusz Pawłowski, który od mszy św. przez cały ten czas był z nami, podzielił się obszerniej doświadczeniem swojej rocznej pracy misyjnej na Kubie, ubogacając to świadectwo zdjęciami ze swojej pracy. Było to dla nas zupełnie inne spojrzenie na pracę misyjną.

Spotkanie zakończyliśmy podsumowaniem bieżących działań w Wolontariacie i wyznaczeniem kolejnych na najbliższy miesiąc, by nadać tępa naszym działaniom.

Pozdrawiam

Iwona Ligas

galeria zdjęć