DZIEŃ RADOŚCI – JUBILEUSZ W ATYRAU

Tamtejsza Administratura Apostolska istnieje od 20 lat. Przewodzi jej tarnowski kapłan - ks. prał. Dariusz Buras.

W sobotę 9 listopada w Atyrau w Kazachstanie odbyła się uroczystość jubileuszowa 20-lecia Administratury Apostolskiej. Głównym punktem programu była uroczysta Msza św. Po południu miały miejsce okolicznościowe przemówienia, gratulacje, program artystyczny i występ chóru parafialnego, który również obchodził 20-lecie swego istnienia.


Z okazji 20-lecia administratury apostolskiej w Kazachstanie biskup tarnowski Andrzej Jeż wystosował specjalny list do ks. Dariusza Burasa (kliknij, abz przeczytać cały tekst listu):

 

Msza św. była koncelebrowana przez cały Episkopat Kościoła Katolickiego w Kazachstanie. Wzięli w niej udział metropolita Astany abp Tomasz Peta, bp pomocniczy w Astanie Athanasius Schneider, biskup Ałmaty José Luis Mumbiela Sierra, który jest Przewodniczącym Konferencji Episkopatu w Kazachstanie, biskup Karagandy Adelio Dell’Oro, bp Jerzy Maculewicz OFMConv administrator apostolski w Uzbekistanie, administrator apostolski dla obrządku bizantyjskiego w Kazachstanie ks. Wasyl Howera, Ojciec Anthony James Corcoran SJ administrator apostolski w Kirgistanie, ks. Dariusz Buras administrator apostolski w Atyrau oraz kapłani przybyli z sześciu parafii administratury.

Mszy świętej przewodniczył i wygłosił kazanie bp José Luis Sierra. Powiedział, że Kościół w Atyrau cieszy się z jubileuszu. Tenże Kościół jest Ciałem Chrystusa a więc cieszy się także Chrystus. Zbawiciel chce, aby Kościół się rozwijał. A skoro On tego chce, to nic nie może przeszkodzić wzrostowi Kościoła gdziekolwiek na świecie. Ten wzrost widać w Kazachstanie na przestrzeni ostatnich 20 lat.

Biskup zaznaczył, że na tych ziemiach jest wiele pól naftowych, które są miejscem "narodzin ropy". One mają zapewnić ludziom bogactwo i szczęście. Ale prawdziwe miejsce narodzin szczęścia i bogactwa ludzi to sam Chrystus. W Jego sercu jest nasze prawdziwe zdrowie duszy i ciała oraz prawdziwe bogactwo.

Administratura Apostolska dla katolików obrządku łacińskiego w Atyrau jest położona w Zachodnim Kazachstanie. Utworzona została 7 lipca 1999 roku przez Jana Pawła II. Obejmuje terytorium Kazachstanu, które zamieszkuje przeszło 2,5 mln ludzi. Liczbę katolików szacuje się na około 2650. Większość z nich to z pochodzenia Niemcy, a także zatrudnieni w Kazachstanie obcokrajowcy z wielu państw: Filipińczycy, Amerykanie, Włosi, Kanadyjczycy, mieszkańcy Wenezueli, Ekwadoru, Argentyny, Nowej Zelandii, Rosji, Singapuru, Indonezji, Polski, Węgier, Ukrainy, Białorusi, czy Hindusi.

W Administraturze pracuje 16 księży. Od początku jej istnienia stałymi duszpasterzami byli księża tarnowscy Janusz Kaleta, Waldemar Patulski, Dariusz Buras, Wojciech Maślanka, Janusz Potok, Marian Brach, Piotr Kluza, Łukasz Niemiec, Cezary Paciej i ks. Piotr Dydo-Rożniecki. W ostatnich latach do polskich duszpasterzy dołączają księża z innych krajów. Do Administratury w Atyrau należy sześć parafii, które są położone w sześciu miastach: Atyrau, Chromtau, Kulsary, Uralsk, Aktubińsk, Aktay oraz Aksai, gdzie są tworzone zalążki nowej parafii.

Ks. Krzysztof Czermak, dyrektor Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej, podsumowując 20-letnią posługę księży tarnowskich w Kazachstanie napisał: "Kościół w Kazachstanie to mała trzódka, na którą winny być zwrócone nasze oczy i serca, jako tych, którzy chcą dzielić się wiarą. Sam widziałem, że ci, którzy go tworzą, to ludzie odważnie kroczący za Jezusem, stanowiący wyspę na morzu islamu (…). Trzeba, abyśmy nie tylko podziwiali posługę naszych misjonarzy, ale towarzyszyli im modlitwą, również o to, by prowadzone przez nich wspólnoty rosły w liczbę, którą stanowić będzie rodzima ludność kazachska".

GALERIA ZDJĘĆ